zaterdag 12 december 2020

KERST- WINTER Editie 2020-2021

 ------------------------------------------

- Een Kerstverhaal (door B. Champion)      

-  Van de Groene Boom, naar de Kerstboom- symbool van licht

-  Alle mensen zijn Engelen 

- De esoterische betekenis van de kerstboom

-  Agni Yoga I 

- Helderziendheid 

 - HPB over Astrologie en hoge ontwikkeling  

-  Zonnestralen  

- Verhalen over Helena Blavatsky (Kerstavond met HPB en Bijzondere cadeautjes)

* * *

 

Een Kerstverhaal

(door B. Champion, ‘National President van de Australische afdeling

van de Theosophical Society’ in 1997)

 


Naarmate 25 december dichterbij komt wordtr de vraag vaker gesteld: hebben wij kerstmis laten verworden tot een verplichting, een tijd van koortsachtige activiteit die alleen betrekking heeft op de materiele wereld? Zijn de spirituele tradities die wij zogenaamd aan het vieren zijn in deze tijd van het jaar verloren geraakt in de gloedvolle drukte van de feestdagen? Voelen wij ons, zodra 25 december voorbij is, weer fris en vernieuwd in de geest of uitgeput en vragen wij ons af waar dat hele gedoe voor nodig was? Zijn wij verrijkt of verarmd door de komst van kerstmis?

(...) 

Van jongs af aan wordt ons verteld dat kerstmis de verjaardag is van het heilige kindje, dat zo’n 2000 jaar geleden in Bethlehem geboren werd; dat het kindje Jezus opgroeide om het voertuig te worden voor de Christus en dat aldus een nieuwe godsdienst, bekend als het christendom, ontstaan is. Het zou een kind van deze tijd echter vergeven kunnen worden dat het zich afvraagt hoe het verband ligt tussen het verhaal van de Geboorte, de kersglitter en glim en de wilde jacht die uitmondt in een uitgebreid kerstdiner.

Het enige dat het huidige kind wel kan rijmen met kerstmis is het krijgen van ontzaglijk veel cadeautjes! Zie de verbijstering van een jong kind op kerstochtend wanneer hij ene pakje met speelgoed na het andere openmaakt. Vaak is het speelgoed aan het eind van de dag al kapot en dit leidt tot teleurgestelde verwarring bij het kind. Hoe heeft de idee van geschenken geven met kerst zo ver af kunnen raken van het eerbiedig geschenken brengen aan het Heilige Kind door de majesteitelijke figuren die voorkomen in het Geboorteverhaal?

De Ware Betekenis van Kerstmis

Corinne Helene zegt in haar boek Het Mysterie van de Christos dat de adventstijd die de hele maand december duurt, ook wel het feest van lichtjes genoemd is, omdat de spirituele impulsen van het seizoen de mensheid voorbereiden op een neerdaling van de hemelse krachten die de jaarlijkse wedergeboorte van de Kosmische Christus in onze aardse sferen vergezellen. Zij zegt verder dat de ware betekenis van het kerstseizoen ligt in de geboorte van het Christus-bewustzijn in ons. Dat is de grote gave aan de mensheid in deze tijd.

Zij spreekt over de oeroude legenden die bestaan hebben sinds de mensheid werd ingedeeld in rassen en naties. Er komt in deze verhalen altijd een hoge ingewijde in een vrouwelijke vorm periodiek naar de aarde om moeder van een Wereldleraar van die tijd te worden. Bij iedere gelegenheid is dit een Heilige geboorte geweest, voorafgegaan door een aankondiging door een engel en een onbevlekte ontvangenis.

Hier volgen een paar oeroude legenden:

In Egypte schonk de vrouwelijke godin Isis het leven aan de heilige baby Horus op 25 december- op midwinter zonnewende -  en die gelegenheid werd gevierd met groot feestvertoon terwijl de mensen ritmische zongen: ‘De Maagd heeft gebaard’.

In de Heilige Nacht in het oude Griekenland wil de legende dat Kore – de Maagd-  werd binnengehaald na het baren van Aeon, de Nieuwe Tijd of het Nieuwe Jaar.

Mitra, de Heilige van Perzië, zou op 25 december geboren zijn.

De midwinter zonnewende werd ook gevierd in het oude Rome, ter nagedachtenis aan het huwelijk van de aarde en de zon en inwijdingen van mystici werden gevierd als nieuwe geboorten in die tijd.

Heer Krishna, vaak genoemd als de Christus van India werd net als het kindje Jezus in nederige omstandigheden geboren, terwijl zijn moeder en vader op een mysterie reis waren naar de bergen. Interessant is dat in dit verhaald koeherders in plaats van schaapherders het kind kwamen aanbidden. De zon stond in die tijd in het teken van Taurus (stier) en de koe wordt in India nog steeds als heilig gezien. Onze auteur verduidelijkt dat, toen de Heilige Geboorte plaatsvond in Palestina, de zon Taurus had verlaten en in Aries stond, het teken van het lam, en dus waren het schaapherders die het kindje Jezus kwamen aanbidden.

 

Het verschijnen van de Christus

Bijna tweeduizend jaar geleden kwam dat wonderbaarlijke wezen op aarde, dat functie bekleedt van de Chrisuts, de Wereldleraar.Sommige theosofen menen dat deze grote gebeurtenis werd vergemakkelijkt door de bereidheid van de grote Adept, die wij kennen als de Meester Jezus, om dertig jaar eerder te incarneren, zodat een geschikt voertuig beschikbaar zou zijn voor het neerdalen in de stof van dit Grote Spirituele Wezen, de Christus. Het overschaduwen van de Meester Jezus gedurende de laatste drie jaar van zijn leven vormde de basis voor wat wij tegenwoordig kennen als de christelijke religie en de Kerst-Mis wordt iedere jaar om deze tijd gevierd. 

Ons wordt verteld dat dit niet de eerste keer was dat de Christus neerdaalde in een stoffelijk lichaam om licht en leiding te even aan de mensheid. De Bhagavad Gita, genaamd het Hindoe ‘Lied van God’ heeft een tijdloze boodschap. Wij lezen dat God meer dan 25 eeuwen geleden incarneerde in de vorm van Krishna en Arjuna, die de mensheid vertegenwoordigt. Krishna zegt tot Arjuna; ‘Hij die de aard van mijn taak kent en van mijn Heilige Geboorte, wordt niet opnieuw geboren.Religies – veranderende gewaden van Waarheid.

Religies zijn beschreven als de veranderende gewaden van eeuwige Waarheid, want Waarheid is mysterieus en moeilijk te vangen en kan nooit statisch of gefixeerd zijn, noch absoluut of eindig. Dus vertolken religies de partiële waarheden die hun stichters konden begrijpen.

Ontegenzeggelijk hebben religies mensen geïnspireerd tot een meer morele en ethische handelwijzen. Vele zijn echter vervolgd en veroordeeld omdat ze het waagden het dogam van een religie te weerstreven. Eeuwen na de geboorte van een nieuwe religie is de oorspronkelijke boodschap.

~ ☼ ~

Van de Groene Boom, naar de Kerstboom- symbool van licht.

(Uit de SNIKKE-plaatselijke krantje van Schoonoord)In de Nederlanden kennen we deze traditie van een boom versieren pas sinds half 19e eeuw.

In het begin van onze jaartelling, in de tijd van de Germanen en Romeinen, gebruikten ze al een groene boom bij hun midwinterviering. De boom stond voor vruchtbaarheid en het begin van een nieuwe lente. De boom werd versierd met appeltjes en zelfs met goud en zilver om de boomgeesten gunstig te stemmen.

Aan het eind van de Middeleeuwen plaatsten inwoners van de Elzas (Frankrijk) een boom, versierd met kaarsen, klatergoud, gekleurd papier, appels, koek en suikergoed in hun huis. Toen stond de kerstboom dus niet meer alleen op het dorpsplein, maar ook in de woonkamer.

Kerstballen werden pas in de 17e eeuw gemaakt. Het was eigenlijk een wedstrijd wie de grootste glazenbal kon blazen. Deze werden dan in de deuropeningen gehangen en zouden de boze geesten verjagen. Later werden ze steeds lichter en kleiner en konden ze ook in de Kerstboom.

De Kerstboom hoort bij ons bij het Kerstfeest. Een christelijk feest om de geboorte van kindje Jezus te vieren.

Lange tijd werd de kerstboom juist niet gezien als een Christelijk maar als een Heidens symbool. De boom werd niet toegelaten in de kerk en werd ook niet met het Kerstfeest samen gezien. Later werd de boom toch geaccepteerd en omarmd als een symbool van licht, ook in de kerk.

~ ☼ ~

 

Alle mensen zijn Engelen

Agni Yoga- ‘Broederschap’ nr. 278"In de oudheid werd gezegd: “Alle mensen zijn engelen”.

Waarlijk, mensen zijn de boodschappers van de verre werelden.

Vandaar, dat hun verantwoordelijkheid zo groot is.

Zij nemen maar zelden de verantwoordelijkheid op zich om datgene te dragen wat hun is toevertrouwd en zijn zelfs niet verontrust als zij de schat verliezen.

Slechts enkele personen betreuren het dat zij iets vergeten zijn wat zij gehoord hebben.

Laat de mensen niet vergeten, dat zij boodschappers zijn en een verbinding met de verre werelden.

Zulk een bewustzijn maakt op zich het leven van elke dag mooi."

 

~~ * ~~

 

 

- De esoterische betekenis van de Kersboom

(Fragment- Kerstlezing door Robert A. Pullen)

 

 


 

“De Kerstboom, een echte of van kunststof, met alle prachtige ballen, zilveren en / of gouden slingers, engelenhaar, gekleurde of witte elektrische lampjes of echte kaarsen, met aan top de piek, is ook een symbool. Zie de Kerstboom als het Universum, de ballen als de planeten, die door de takken van de boom – de psychomagnetische verbindingen in het Universum – alle met elkaar verbonden zijn. De lampjes of kaarsen zijn de ontelbare Goddelijke zonnen in het Universum, die hun Licht immer verspreiden en het gehele Universum – de kerstboom – verlichten. Het engelenhaar en de slingers zijn de scharen van Monaden van verschillende klassen, Goddelijk-Geestelijke Centra van Bewustzijn, die in oneindige aantallen reizen door de Innerlijke Sferen van het Universum.

Zie de plek als het Ene, Universele BEGINSEL, waar alle Leven uit voortkomt en terugvloeit, op grond waarvan alles met alles is verbonden en derhalve een Universele Broederschap vormt. Zie het kruis waarop de boom staat als de persoonlijkheid of de combinatie van de lagere beginselen van de mens, die gekruisigd zin opdat de ware boom van geestelijk leven kan worden aanschouwd, waar EENHEID de grondslag vormt en Universele Liefde het centrale akkoord is dat wordt aangeslagen en waar alle andere klanken uit voortkomen.

Zie de cadeautjes onder de kerstboom als het symbool van iets schenken van jezelf aan je naasten en geliefden, met geen ander motief dan behagen scheppen in hun blijheid en geluk. Want de Kerst is ook het feest van altruïsme, van het je naasten onvoorwaardelijk liefhebben. Dan handel je in de geest van de Leer van Jezus de Christus.

***

 

 


 

-----

AGNI YOGA -I

uit: Bovenaards 2/Supermundane - 371 - Agni YogaEén van de grootste vreugden komt voort uit het besef en begrip van gevaar.

Door waakzaamheid en bewustzijn zal de mens overwinnen, en deze overwinning is Vreugde!

---

One of the greatest joys comes from the awareness and understanding of danger.

Through vigilance and awareness man becomes victorious, and this victory is Joy!

--- 

HELDERZIENDHEID

Agni Yoga-Hart 119.

Het is een grote gave om helderziendheid te kunnen opwekken door aanraking van de zonnevlecht. Dit proces kan zowel in het fysieke als in het subtiele lichaam uitgevoerd worden, omdat het behoort tot een aantal onvernietigbare processen, maar men moet daarvoor wel over een krachtige hart-magneet beschikken. Men kan derhalve in een bepaald stadium van ontwikkeling zinvolle werkzaamheden, die de geest van de mensheid verheffen verrichten. Natuurlijk is het gevolg

en de uiting van helderziendheid verschillend, maar haar mogelijkheden leiden het organisme naar een sfeer van werkzaamheid waar de mensheid onder verschillende omstandigheden naar volmaaktheid geleid wordt. Het is niet toevallig dat de gave van het openbaren van helderziendheid en helder begrijpen aan de Moeder der Wereld toebehoort.

---

 

 

HPB-Astrologie

• Astrologie is gebouwd op de innige verbinding tussen de hemellichamen en de mensheid en is een van de grote geheimen van inwijding en de occulte mysterie"- Secret Doctrine II, 525s.

 


▪️ H.P.B.▪️ (hoge ontwikkeling)

"Een hoge ontwikkeling van de ~ Intellectuele vermogens van Faculteiten impliceert niet een echt spiritueel leven. De aanwezigheid van een hoogontwikkelde menselijke intellectuele ziel in een persoon ... is perfect verenigbaar met de * afwezigheid van Buddhi, of [(* 'spirit soul') ] Tenzij de eerste evolueert of zich ontwikkelt uit of onder de heilzame stralen van de laatste, zal het altijd en alleen een direct nageslacht zijn 'van aardse principes', inferieur, onvruchtbaar in ~ spirituele waarnemingen, net als een prachtig  graf, luxueus, vol met droge botten van ontbindende materie van binnen ".

 -----

ZONNESTRALEN

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een zonnestraal is in feite een flux, een stroom van miljarden deeltjes, en ieder van die deeltjes bevat een formidabele kennis over de zon en haar bewoners.

Wanneer je geleerd zult hebben de zonnestralen te ontvangen, te begrijpen en te ontcijferen, zullen zij jou de kennis van de zon brengen en niet alleen haar kennis, maar ook haar liefde voor alle schepselen en bovendien haar leven, haar kracht.

Als de meeste mensen bijna niets van de zon ontvangen, is het omdat zij zich ermee vergenoegen de zon te bekijken, terwijl ze aan iets anders denken.

Zij moeten leren wat de aard is van de zonnestralen en zich voorbereiden, om deze te ontvangen, om te kunnen genieten van al hun rijkdom.De stralen van de zon kunnen je alles geven, op voorwaarde echter dat zij in jou een open deur vinden.

De zon die opgaat, markeert het begin van een dag en als je plannen hebt bij het begin van de dag, ben je vrij om ze al dan niet uit te voeren, en ook om ze te wijzigen.

Maar als de zon ondergaat, dat wil zeggen aan het eind van de dag, is gedaan wat er gedaan is, niets meer en niets minder.

De zonsondergang staat voor het einde van de cyclus die een dag duurt.

Maar symbolisch gesproken is 'een dag' niet alleen die periode van vierentwintig uren; hij kan een maand voorstellen, een jaar, een leven... of zelfs de negen maanden dat een vrouw een kind in haar schoot draagt.

 


Zolang ze het draagt, kan ze met haar gedachten, gevoelens, verlangens, op het kind inwerken om de weg van licht te gaan.

Dan wordt het kind geboren en wat iedereen beschouwt als een begin, is eigenlijk het einde van een proces van verdichting, van concretisering, dat op een of andere manier vergelijkbaar is met de zonsondergang.

En dan eindigt ook in zekere zin de macht van de moeder.

 

 ~ ☼ ~

 

 

Kerstavond met HPB (door HS Olcott)

Eerder gepost in 2013

(“Oude Dagboekbladen” – Deel I, door HS Olcott - Blz. 222, 223-225)

 

Op een kerstavond kwam mijn zuster van haar verdieping, boven de “Lamasery”, naar beneden om te vragen of wij niet even wilden komen om de kerstboom te bekijken die zij voor haar kinderen  - die toen goed en wel in bed lagen –  in orde had gemaakt. Wij bekeken al de cadeautjes en H.P.B. zei, dat het haar zo speet dat zij zelf geen geld had, om ook wat voor de boom te kopen. Zij vroeg mijn zuster wat een van de jongens, haar bijzondere lieveling, graag wou hebben en toen zij vernam dat zijn wens was een flink hard fluitje, zei ze: “nu, wacht maar even” . Haar sleutelbos uit de zak halend, greep zij drie sleutels stevig bij elkaar in één hand en liet ons een ogenblik later een grote ijzeren fluit zien, die op de plaats van de sleutels aan de sleutelring hing. Om die te maken had ze al het ijzer van de drie sleutels opgebruikt en moest de volgende dag door een slotenmaker nieuwe laten maken.

 

 

En nog meer:


HPB en bijzondere cadeautjes (door HS Olcott)

Nog een voorbeeld. Ik moest gaan naar Albany als speciale raadgever der “Mutual Life Insurance Company” van New York om in het Wetgevend Comité te pleiten tegen een wet die toen aanhangig was. H.P.B. nam de kans waar dat zij gezelschap kon krijgen en ging met mij mee, om een lang beloofd bezoek aan Dr. Ditson en zijn vrouw te Albany af te leggen. Zij was een onpraktisch wezen in de zaken van het dagelijkse leven en onder andere zeer afhankelijk van de goedheid van haar vrienden, waar het ’t in- en uitpakken van haar koffers gold.

Haar oude vriendin Dr. L. M. Marquette pakte bij deze gelegenheid de handkoffer in, die zij zou meenemen en deze lag open op haar kamer op het ogenblik, dat het rijtuig voorkwam om ons naar de trein voor Albany te brengen.

De koffer was erg vol en ik moest sommige voorwerpen bovenin pakken en enige kracht aanwenden om hem dicht te krijgen en te sluiten. Toen droeg ik hem zelf naar het rijtuig en van het rijtuig in de coupé en onze trein stoomde weg.

Mijn reden voor het vermelden van al deze bijzonderheden zal zo aanstonds blijken. Halverwege Albany ging een fles met een kleverige hoestdrankje in haar zak stuk en bedierf haar tabak, sigarettenpapiertjes, zakdoek en wat er verder in was. Dit maakte dat wij de koffer weer moesten openen, om er een massa dingen uit te halen, ander rookgerei te zoeken, enz.  Ik deed dit zelf, pakte hem weer in en sloot hem en toen wij te Albany aankwamen, droeg ik hem weer in het rijtuig en ten huize van de heer Ditson een trap op, waar ik hem neerzette op het portaal voor de deur van de salon. De gastvrouw begon dadelijk een levendig gesprek met H.P.B., die zij voor het eerst ontmoette. Het dochtertje van mevr. Ditson was in de kamer en werd goede maatjes met H.P.B.; zij stond naast haar en streelde haar hand. De geheimzinnige dame in kwestie echter stelde deze storing in haar gesprek met de moeder niet al te zeer op prijs en zei ten laatste: “kom, kom, mijn kind, houd je nu een ogenblikje stil, dan zal ik je iets moois geven”. “Waar is het, toe geef het mij nu ! “ hernam het kind. Ik meende, dat het veronderstelde geschenk nog in de een of andere speelgoedwinkel van Albany was en dat mij zo aanstonds zou verzocht worden het daar vandaan te halen en fluisterde ondeugend de kleine in, dat zij Madame moest vragen, waar zij het cadeautje had verstopt en dat deed zij ook.

 

H.P.B. zei: “Toe liefje, nu moet je niet zeuren, ik heb het in mijn koffer”.

Dat was genoeg voor mij; ik vroeg om haar sleutels, ging naar buiten, opende de koffer en  - vond op artistieke wijze tussen de kleren gepakt en precies voor mijn neus toen de koffer werd opengedaan, een harmonicon of glaspiano, misschien 15 bij 4 inches [ruim 37,5 cm bij 6 cm.] groot, met kurken hamertje ernaast! Nu had H.P.B. haar koffer niet gepakt te New York, was er tot op dat ogenblik niet aan geweest; ik had hem dichtgedaan en gesloten voor wij weggingen, hem geopend, uitgepakt, wederom ingepakt en gesloten op het midden van onze reis, en buitendien had H.P.B. geen andere bagage. Waar dat harmonicon vandaan kwam en hoe ter wereld het in de reistas had gepakt kunnen worden, die tevoren al tot barstens toe vol was, zou ik niet kunnen zeggen, ‘k weet het niet.

Misschien zal de een of andere vereniging voor zielkundig onderzoek het denkbeeld opperen, dat de machinist van de trein door H.P.B. was omgekocht en onzichtbaar gemaakt, de tas op de grond voor mijn voeten geopend met een geestenloper en plaats gemaakt voor het muzikale speelgoed door enige van H.P.B. ’s kleren uit het wagonraampje te gooien! Ofwel – het was misschien een echt verschijnsel en zij dan toch geen volslagen bedriegster. Indien Dr. Marquette nog leeft, kan zij betuigen dat zij ons en onze bagage in de trein zag gaan, en als Dr. Ditson nog onder de levenden is, kan hij bevestigen dat hij ons en de heuse reistas van het station naar zijn huis te Albany heeft gebracht.

 

Het is mijn taak, de geschiedenis zo nauwkeurig overeenkomstig de waarheid te vertellen als ik kan en het verslag er van achter te laten als een voorbeeld van de wijze, waarop mijn lieve oude collega soms een wonder deed, alleen om een kind, dat niet het minste begrip had van het belang van hetgeen gebeurd was, tevreden te stellen.

 

Eens waren wij, H.P.B. en ik, te Boston op een zeer regenachtige dag met modderige straten; zij liep door de stad in een slagregen en bereikte haar woning zonder één regendruppel of modderspatje op haar japon. Eenmaal, herinner ik mij, hadden wij gepraat op het balkon voor haar zijkamerraam op Irving Place te New York en werden door een zware regen, die een groot deel van de nacht aanhield, naar binnen gedreven en ik had zonder erbij te denken een mooie stoel, die met fluweel of damast was bekleed buiten laten staan. ’s Morgens, toen ik zoals gewoonlijk, even bij H.P.B. aanliep voor ik naar kantoor ging, herinnerde ik mij de stoel en ging hem binnenhalen, verwachtende dat hij doorweekt en bedorven zou zijn door de regen. Hij was integendeel zo droog mogelijk; het hoe en waarom kan ik niet verklaren.

 

***

WINTERZONNEWENDE 2021

Op maandag 21 december 11:02 uur MET (Midden Europese Tijd) bereikt het middelpunt van de zon het winterpunt op de ecliptica. Op het noordelijke halfrond zijn de dagen het kortst.

De winter is dan aangebroken bij ons. Hoewel de dagen (daglicht) dan het korts zijn, zal toch vanaf dan het licht toenemen tot de Zomerzonnewende in juni 2021.


 

Theosofie Studiecentrum Omgeving Assen wenst onze lezers hele fijne feestdagen en een gezond en liefdevol 2021!


-----------------------------------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...