zaterdag 25 september 2021

ZOMER-HERFST Editie 2021


-------------------------

Bij de Voorplaat 

Belangrijk (HPB)

De Helende Kracht van Water (Omraam) 

Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk en het Vrouwelijke ontwaken-Agni Yoga) 

Wat is tijd (Wat is time- Engels) ?  

Parels van Wijsheid (1) Mr. K.H.

Parels van Wijsheid (2) J. Krishnamurti

HP BLAVATSKY over What is Mind/ Wat is het Denkvermogen?

KALAMA SUTRA (De Boeddha) Dharmawiel  

Het belang van Vriendelijkheid (Lao Tzu) 

Vurige Wereld III - 131 - Agni Yoga

Liefde is.. (Helena Roerich) 

De anima mundi (Gnosis)

Is er een Kort Pad? (Paul Brunton)  

Broederschap (Helena Roerich)  

Broederschapslied (Theosofie-Pasadena)  

Palden Lhamo (Waterval) – Nicolas Roerich  

“Het geheim des levens (Prentice Mulford) Gedachten zijn Dingen     
  

 
                                                                            ------

  Bij de voorplaat

'Wij zijn de Brug tussen Hemel en Aarde.

Wij zijn Geschapen om LIEFDE te demonstreren!'


------


Belangrijk:

Werk niet alleen maar voor de

Theosofische Vereniging,

maar door haar voor de mensheid.

We werken niet opdat mensen

zichzelf theosofen mogen noemen, maar

opdat de leringen die we kostbaar achten

het denken van een eeuw beïnvloeden

en een heilzame werking erop hebben.

H.P. Blavatsky

 ****

DE HELENDE KRACHT VAN WATER

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Verdriet, droefheid en moedeloosheid zijn onzuiverheden die je hebt binnengelaten en die je psychisch organisme verstoren, zoals een vergif of andere toxische stoffen je lichamelijk organisme verstoren. 

Indien je de macht van het water weet te gebruiken, kun je deze toestanden verhelpen.

Kijk naar stromend water, luister ernaar: of het nu een bron, een beek of een waterval is, stromend water bevrijdt de zonnevlecht door de duistere elementen die deze verstoorden, mee te voeren.

Want stromend water is het beeld van de eeuwige vernieuwing van het leven en door ernaar te kijken wordt men beïnvloed.

Uiteraard is het niet gemakkelijk zich in de stad, in het dagelijkse leven te concentreren op bronnen en watervallen, maar draai dan een kraan open!

Dat is minder poëtisch, maar het kan even doeltreffend zijn.

Het wezenlijke is zich te concentreren op het water dat stroomt.

~💙~


Urusvati.

Het Nieuwe Tijdperk en het Vrouwelijke ontwaken

Agni Yoga.

 

Het is nu de tijd om te zeggen dat dit de naam is die Wij gegeven hebben aan de ster die onweerstaanbaar de Aarde nadert. Sinds lang is zij het symbool van de Wereldmoeder geweest en het tijdperk van de Wereldmoeder moet beginnen op het tijdstip van de nadering als nooit eerder voorgekomen van Haar ster tot de Aarde. Het Grote Tijdperk begint, omdat het geestelijk begrip is gekoppeld aan de Wereldmoeder.


Zelfs voor hen die het tijdstip kennen is het wonderbaarlijk om de fysieke nadering van het voorbeschikte te aanschouwen. Het naderen van dit zeer grootse Tijdperk is belangrijk; het zal het leven van de Aarde wezenlijk veranderen. Een groots Tijdperk! Ik verheug Mij zo, omdat Ik zie hoe de nieuwe stralen de dichtheid van de Aarde doordringen. Zelfs als zij in het begin moeilijk te verdragen zijn, brengt hun uitstraling nieuwe elementen teweeg, die zo hard nodig zijn voor de stimulerende stoot. Nieuwe stralen bereiken de Aarde voor het eerst sedert haar vorming.

Nu is het begin van het vrouwelijk ontwaken. Een nieuwe golf heeft nu de Aarde bereikt en nieuwe haarden lichten op; want de substantie van de stralen dringt diep door.

Het is verheugend de nadering van het Nieuwe Tijdperk aan te voelen.

---

Wat is TIJD?

~ J. Krishnamurti ~ PARELS VAN WIJSHEID (1)

'' Het proces van zelfzuivering is niet het werk van een moment, nee, noch van een paar maanden, maar van jaren dat zich uitstrekt over een reeks levens. Hoe later een mens begint met het leiden van een hoger leven, hoe langer zijn proeftijd, want hij moet de gevolgen ongedaan maken van een lang aantal jaren doorgebracht in objecten die lijnrecht tegenover het werkelijke doel staan. Hoe inspannender zijn inspanning en helderder het resultaat van zijn werk, hoe dichter hij bij de drempel komt. Zijn streven is oprecht een vaste overtuiging en geen sentimentele flits van moment - hij brengt van het ene lichaam naar het andere de vastberadenheid die hem uiteindelijk leidt tot het bereiken van zijn verlangen. ''

MEESTER KH


---

PARELS VAN WIJSHEID (2)

""LEVEN is een totaalproces, zowel het innerlijke als het uiterlijke; het uiterlijke beïnvloedt zeker het innerlijke, maar het innerlijke overwint steevast het uiterlijke. Wat je bent, breng je naar buiten. Het uiterlijke en het innerlijke kunnen niet van elkaar worden gescheiden, en worden bewaard in waterdichte compartimenten, want ze hebben voortdurend een wisselwerking met elkaar; maar het innerlijke verlangen, de verborgen bezigheden en motieven, zijn altijd krachtiger. Het leven is niet afhankelijk van politieke of economische activiteit; het leven is niet meer slechts een uiterlijk vertoon, niet meer dan een boom is als een blad aan de tak. Het leven is een totaalproces waarvan de schoonheid alleen ontdekt kan worden in zijn integratie.”

J. Krishnamurti---

HP BLAVATSKY over What is Mind/ Wat is het Denkvermogen?

[Lucifer, vol. VI, nr. 32, april 1890]

[Blavatsky Collected Writings, Vol. 12, pagina 133-50]

-149-

De vijf fundamentele titels van Vishnu – toegevoegd aan die van Anu (atoom) die alle trimurtische personages gemeen hebben – die, Bhutâtman, één zijn met de gecreëerde of geëmaneerde materialen van de wereld; Pradhanâtman, "één met de zintuigen"; Paramatman, "Opperste"; en Atman, de kosmische ziel of de universele geest – laten voldoende zien wat de oude hindoes bedoelden door elk atoom van geest en bewustzijn te voorzien en het een duidelijke naam van een god of een godin te geven. Plaats hun Pantheon, bestaande uit 30 crores (of 300 miljoen) goden binnen de macrokosmos (het heelal), of binnen de microkosmos (de mens), en het aantal zal niet overschat worden gevonden, aangezien ze betrekking hebben op de atomen, cellen en moleculen van alles wat is.

  ******

HP BLAVATSKY, DE STEM VAN DE STILTE - FRAGMENT 1


Het denkvermogen is de grote Doder van het Echte.

Laat de discipel de Doder verslaan.

ITC 2021 LEZINGEN

===


Dharmawiel

--

KALAMA SUTRA

The Buddha

Do not believe because wise men say so.

Do not believe just because it has always been that way.

Do not believe just because others may believe so.

Examine and Experience yourself!

----

~ (Het belang van) Vriendelijkheid ~

"Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen.

Vriendelijkheid in het denken creëert diepgang.

Vriendelijkheid in geven creëert de liefde. "

~ Lao Tzu ~


Artwork by Unknown

----

Vurige Wereld III - 131 - Agni Yoga

Wanneer mensen zullen leren de Kosmische Wetten te respecteren dan zal de Kosmische Magneet hun beslist het pad naar volmaaktheid wijzen.

Subtiel begrip van deze wet kan de gehele mensheid verheffen.

De grote wet kan elk goed streven opwekken.

Zuivere, grote liefde doet die edelmoedigheid van ziel ontstaan die de mens kan regenereren.

U kunt zich gemakkelijk voorstellen hoe alle grote gevoelens geuit worden die door het één-geworden hart worden voortgebracht.

~ 💗 ~


---

UIT DE BRIEF VAN HELENA ROERICH AAN V.L. DUTKO, 17 JAN 1949

‘Maar volledig onpersoonlijke liefde bestaat niet, er zijn alleen verschillende fasen en stadia van verenigde liefde. Het is namelijk onmogelijk om liefde te verdelen in persoonlijk en onpersoonlijk, want het is de basiseigenschap van de geest en kan niet worden gescheiden van de persoonlijkheid, of liever gezegd, van de individualiteit van de geest. De zogenaamde onpersoonlijke liefde is liefde die de enge beperkingen van de persoonlijkheid is ontgroeid en zich tracht te manifesteren in de hogere dimensies, of in haar individualiteit. Dus liefde voor de Prins [Heer] is natuurlijk al liefde gemanifesteerd in onze individualiteit. Hier is een van mijn favoriete pagina's van de leer:

LIEFDE IS

Liefde is de sleutel tot het binnenkomen ervan. Liefde is de kracht van overwinnen. Liefde is de helende bron, het onuitputtelijke. Er wordt gezegd: Lofty is the Yoga of Love. Sommige mensen beschouwen het pad van liefde als het gemakkelijkste, maar voor anderen is het ‘t moeilijkste. Het hart waarin boosaardigheid en wreedheid leven, kan niet liefhebben.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat hun opslagruimten vol boosaardigheid zijn, en ze kunnen hun lage gevoelens niet overwinnen. Ze doen misschien alsof ze luisteren naar wat ze horen over de overwinning van Liefde maar hun essentie is duister, en ze zullen de Supermundane Wereld binnengaan zonder een zaklantaarn.

De hoogste vibratie van Liefde kan niet worden onderwezen als er geen zaadje van in het hart is. Het vuur van liefde brandt krachtig. Het zou naar het Hoge Pad moeten leiden.

De Denker leerde zijn discipelen onderscheid te maken tussen liefde en boosaardigheid door in de ogen te kijken: “Lang geleden werd er gezegd dat de ogen open wonden zijn. Het getuigenis van zulke stromen van het hart kan worden vertrouwd. "

 [Agni Yoga- Supermundane 915]

------

----

De anima mundi

(de Al-Ziel)

"De anima mundi is dat wat achter het web van het leven ligt. Dit laatste is slechts het fysieke symbool van die universele ziel; het is het uiterlijke en zichtbare teken van de innerlijke werkelijkheid, de concretie van de gevoelige responsieve entiteit die geest en materie samen. Deze entiteit noemen we de Universele Ziel, het middelste principe vanuit het standpunt van het planetaire leven. Wanneer we het concept beperken tot de menselijke familie, en de individuele mens beschouwen, noemen we het ‘t bemiddelende principe, want de ziel van de mensheid is niet alleen een entiteit die geest en stof met elkaar verbindt en bemiddelt tussen monade en persoonlijkheid, maar de ziel van de mensheid heeft een unieke functie om te bemiddelen tussen de hogere drie natuurrijken en de lagere drie.'


Plotinus, Tweede Ennead, Negende Tractaat: “Maar de Ziel van het Universum kan niet gebonden zijn aan wat zichzelf heeft gebonden: het is soeverein en daarom immuun voor de lagere dingen, waarover wij integendeel geen meesters zijn. Dat wat daarin is gericht op het Goddelijke en Transcendente is altijd onvermengd, kent geen belemmering; datgene in haar dat leven schenkt aan het lichaam, laat niets lichamelijks toe.”

----

Is er een KORT PAD?

"Het echte Korte Pad is in feite de ontdekking dat er helemaal geen pad is: alleen een stil zijn en zo het Overzelf het werk laten doen dat nodig is. Dit is de betekenis van genade."____Paul Brunton.

“The gift of Grace: Awakening to its presence.”

Paul Brunton


---

Broederschap

5 oktober 1924-Helena Roerich Notebook 21. "Onze leerlingen moeten streven naar het doel van de Broederschap." (Engelse vertaling)

Lees aandachtig, er kan tegenwoordig een informatie zijn die belangrijk voor ons is. Ik voel een aantal grote ontdekkingen op het gebied van geschiedenis. Ik denk dat het nodig is om de luchtspiegeling van de moderniteit te vernietigen. Als de kleine mensen hun kleingeestige leven voortzetten, moeten onze leerlingen streven naar het doel van de Broederschap. Ga hoger, brutaler en vrolijker. Het is beter om tijdens het werk te glimlachen.

---

Broederschapslied.


Over de aarde klinkt een juichtoon

Zilvertrillend door de lucht,

Bruisend nu in brede klanken,

Dan weer zwevend als een zucht.

Ja, het klinkt in onze harten:

Wij willen zingen van Broederschap.

 

‘t Nederig bloempje op de heide

Spreekt in zustertaal tot ons:

Broederschap is ook de lering

Van de bijen blij gegons.

Ja, wij voelen ’t in ons harte:

Wij willen streven naar Broederschap.

 

Schoonheid leren ons de rotsen,

Zee en wolk en sterrenheir,

En die schoonheid leert ons liefde.

Liefde is de hoogste leer.

Ja, wij voelen in het harte:

Wij willen werken voor Broederschap.

 

Weldra, als in alle harten

Broederschap zal machtig slaan,

Breekt de Gouden Eeuw der Vrijheid

Voor de mensheid juichend aan.

Ja, die tijd zal spoedig komen:

Universele Broederschap.

 

***

Uit: “Lotusliedjes”

(Het Theosofische Genootschap)

---


Palden Lhamo (Waterval)

Roerich's "Palden Lhamo" (1931) beeldt een toornige godheid af die wordt beschouwd als de belangrijkste beschermer van Tibet. In zijn boek "Fiery Stronghold" noemt Roerich haar in de context van zijn reizen door Tibet:

“Niet ver hiervandaan ligt de waterval, Palden Lhamo. Op de rotsen heeft de natuur zelf de figuur ontworpen van de sobere godin die op haar favoriete muilezel rijdt: 'Zie hoe de muilezel zijn hoofd en zijn rechterbeen heeft opgeheven. Kijk hoe duidelijk het hoofd van de godin wordt gezien!' We zien, we zien! En we horen het ononderbroken lied van de bergstroom.”

Voor veel van zijn schilderijen liet Roerich zich inspireren door de plaatsen waar hij reisde, waar de verhalen en legendes van zijn onderwerpen waren ontstaan.

***

“Het geheim des levens”

Essays van Prentice Mulford


Gedachten zijn Dingen

Over Prentice Mulford:

(Blz.15-16)

Als Prentice Mulford één zin uit al zijn werken had afgezonderd om blijvend te laten getuigen van zijn hoogste bedoelingen hier op aarde, dan zou het beste zijn: “Gedachten zijn dingen”. Er is in ons en om ons heen, ondoorgrondelijk in het heelal verborgen, een fijne subtiele gedachte-ether, nu en dan slechts zichtbaar voor hen, wier helderziende ogen gedeeltelijk zijn geopend voor de innerlijke werkelijkheden.

In deze ether planten zich voort de golven, die gedachte, verbeelding en visie aan de mensheid brengen. Als iemand denkt, vormt hij in zijn gedachtenkring werkelijke beelden, die door deze subtiele ether worden opgenomen en dan in aanraking komen met andere golven en beelden, die op de denkende mens reageren.

En wat meer is, juist in de mate dat wij gedachten uitzenden in de trillende ether, trekken wij ook weer gedachten naar ons toe. Soort trekt soort. Reactie moet op reactie volgen, en iedere gedachte keert terug naar de denker.

Dus wanneer iemand de moed heeft verloren en wanhoop of neerslachtigheid zich van zijn gedachte meester maakt, zullen diezelfde soort trillingen, door de gedachte-ether zwevend, weer tot hem terugkeren. Hoe meer hij dus toegeeft aan een moedeloze, grommende, hopeloze stemming, des te moeilijker zal het hem vallen om uit deze doffe atmosfeer verlost te raken.

Inderdaad hebben sommige mensen ondervonden dat het werkelijke beeld van hun gedachten hun, wanneer zij in een bijzonder kalme geestelijke toestand verkeren, duidelijk voor ogen kwam.

Voor Prentice Mulford’s geestelijke blik was de ruimte om en boven hem steeds bevolkt. Nergens in de natuur is een ruimte die ongebruikt blijft, en in de sfeer rondom ons, onzichtbaar voor het materiële aanschouwingsvermogen, worden drama’s afgespeeld, slagen gevoerd en machtige gedachtebewegingen begonnen, die later in de wereld van de stof worden voortgezet, - denken wij er dus vóór alles aan dat “Gedachten dingen zijn”.

Hierin ligt, volgens Mulford de betekenis vervat in de woorden uit het Nieuwe Testament: “Zoals de mens denkt, zo is hij”. In de geest van ieder wordt opgebouwd, wat daarna tot uiting wordt gebracht door het lichaam. De schoonheid of gebrekkigheid van onze uiterlijke omhulsels, gezondheid of ziekte, zijn slechts de uiterlijke verschillende gebeurtenissen.

Als u volhoudt om alles in de toekomst licht en hoopvol in te zien, zult u veel licht en blijheid naar u toe trekken, hoe weinig bedeeld met aardse goederen u ook mocht zijn.

Tracht u niet als arm of onvermogend voor te stellen en besteed uw weinige geld met oordeel, breng om u heen een atmosfeer van welslagen en van geluk, en u zult in elk opzicht meer oogsten dan u nu vermoedt.

----

"Woorden zijn levende dingen, die vorm, ziel en geest of leven bezitten; hieraan zou u altijd moeten denken wanneer u ze gebruikt”.

"Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk" –de Tibetaan- (Alice A. Bailey, blz 113)

***

-------------------------------------------------------------------------------------
    

ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...