zaterdag 25 september 2021

ZOMER-HERFST Editie 2021


-------------------------

Bij de Voorplaat 

Belangrijk (HPB)

De Helende Kracht van Water (Omraam) 

Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk en het Vrouwelijke ontwaken-Agni Yoga) 

Wat is tijd (Wat is time- Engels) ?  

Parels van Wijsheid (1) Mr. K.H.

Parels van Wijsheid (2) J. Krishnamurti

HP BLAVATSKY over What is Mind/ Wat is het Denkvermogen?

KALAMA SUTRA (De Boeddha) Dharmawiel  

Het belang van Vriendelijkheid (Lao Tzu) 

Vurige Wereld III - 131 - Agni Yoga

Liefde is.. (Helena Roerich) 

De anima mundi (Gnosis)

Is er een Kort Pad? (Paul Brunton)  

Broederschap (Helena Roerich)  

Broederschapslied (Theosofie-Pasadena)  

Palden Lhamo (Waterval) – Nicolas Roerich  

“Het geheim des levens (Prentice Mulford) Gedachten zijn Dingen     
  

 
                                                                            ------

  Bij de voorplaat

'Wij zijn de Brug tussen Hemel en Aarde.

Wij zijn Geschapen om LIEFDE te demonstreren!'


------


Belangrijk:

Werk niet alleen maar voor de

Theosofische Vereniging,

maar door haar voor de mensheid.

We werken niet opdat mensen

zichzelf theosofen mogen noemen, maar

opdat de leringen die we kostbaar achten

het denken van een eeuw beïnvloeden

en een heilzame werking erop hebben.

H.P. Blavatsky

 ****

DE HELENDE KRACHT VAN WATER

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Verdriet, droefheid en moedeloosheid zijn onzuiverheden die je hebt binnengelaten en die je psychisch organisme verstoren, zoals een vergif of andere toxische stoffen je lichamelijk organisme verstoren. 

Indien je de macht van het water weet te gebruiken, kun je deze toestanden verhelpen.

Kijk naar stromend water, luister ernaar: of het nu een bron, een beek of een waterval is, stromend water bevrijdt de zonnevlecht door de duistere elementen die deze verstoorden, mee te voeren.

Want stromend water is het beeld van de eeuwige vernieuwing van het leven en door ernaar te kijken wordt men beïnvloed.

Uiteraard is het niet gemakkelijk zich in de stad, in het dagelijkse leven te concentreren op bronnen en watervallen, maar draai dan een kraan open!

Dat is minder poëtisch, maar het kan even doeltreffend zijn.

Het wezenlijke is zich te concentreren op het water dat stroomt.

~💙~


Urusvati.

Het Nieuwe Tijdperk en het Vrouwelijke ontwaken

Agni Yoga.

 

Het is nu de tijd om te zeggen dat dit de naam is die Wij gegeven hebben aan de ster die onweerstaanbaar de Aarde nadert. Sinds lang is zij het symbool van de Wereldmoeder geweest en het tijdperk van de Wereldmoeder moet beginnen op het tijdstip van de nadering als nooit eerder voorgekomen van Haar ster tot de Aarde. Het Grote Tijdperk begint, omdat het geestelijk begrip is gekoppeld aan de Wereldmoeder.


Zelfs voor hen die het tijdstip kennen is het wonderbaarlijk om de fysieke nadering van het voorbeschikte te aanschouwen. Het naderen van dit zeer grootse Tijdperk is belangrijk; het zal het leven van de Aarde wezenlijk veranderen. Een groots Tijdperk! Ik verheug Mij zo, omdat Ik zie hoe de nieuwe stralen de dichtheid van de Aarde doordringen. Zelfs als zij in het begin moeilijk te verdragen zijn, brengt hun uitstraling nieuwe elementen teweeg, die zo hard nodig zijn voor de stimulerende stoot. Nieuwe stralen bereiken de Aarde voor het eerst sedert haar vorming.

Nu is het begin van het vrouwelijk ontwaken. Een nieuwe golf heeft nu de Aarde bereikt en nieuwe haarden lichten op; want de substantie van de stralen dringt diep door.

Het is verheugend de nadering van het Nieuwe Tijdperk aan te voelen.

---

Wat is TIJD?

~ J. Krishnamurti ~ PARELS VAN WIJSHEID (1)

'' Het proces van zelfzuivering is niet het werk van een moment, nee, noch van een paar maanden, maar van jaren dat zich uitstrekt over een reeks levens. Hoe later een mens begint met het leiden van een hoger leven, hoe langer zijn proeftijd, want hij moet de gevolgen ongedaan maken van een lang aantal jaren doorgebracht in objecten die lijnrecht tegenover het werkelijke doel staan. Hoe inspannender zijn inspanning en helderder het resultaat van zijn werk, hoe dichter hij bij de drempel komt. Zijn streven is oprecht een vaste overtuiging en geen sentimentele flits van moment - hij brengt van het ene lichaam naar het andere de vastberadenheid die hem uiteindelijk leidt tot het bereiken van zijn verlangen. ''

MEESTER KH


---

PARELS VAN WIJSHEID (2)

""LEVEN is een totaalproces, zowel het innerlijke als het uiterlijke; het uiterlijke beïnvloedt zeker het innerlijke, maar het innerlijke overwint steevast het uiterlijke. Wat je bent, breng je naar buiten. Het uiterlijke en het innerlijke kunnen niet van elkaar worden gescheiden, en worden bewaard in waterdichte compartimenten, want ze hebben voortdurend een wisselwerking met elkaar; maar het innerlijke verlangen, de verborgen bezigheden en motieven, zijn altijd krachtiger. Het leven is niet afhankelijk van politieke of economische activiteit; het leven is niet meer slechts een uiterlijk vertoon, niet meer dan een boom is als een blad aan de tak. Het leven is een totaalproces waarvan de schoonheid alleen ontdekt kan worden in zijn integratie.”

J. Krishnamurti---

HP BLAVATSKY over What is Mind/ Wat is het Denkvermogen?

[Lucifer, vol. VI, nr. 32, april 1890]

[Blavatsky Collected Writings, Vol. 12, pagina 133-50]

-149-

De vijf fundamentele titels van Vishnu – toegevoegd aan die van Anu (atoom) die alle trimurtische personages gemeen hebben – die, Bhutâtman, één zijn met de gecreëerde of geëmaneerde materialen van de wereld; Pradhanâtman, "één met de zintuigen"; Paramatman, "Opperste"; en Atman, de kosmische ziel of de universele geest – laten voldoende zien wat de oude hindoes bedoelden door elk atoom van geest en bewustzijn te voorzien en het een duidelijke naam van een god of een godin te geven. Plaats hun Pantheon, bestaande uit 30 crores (of 300 miljoen) goden binnen de macrokosmos (het heelal), of binnen de microkosmos (de mens), en het aantal zal niet overschat worden gevonden, aangezien ze betrekking hebben op de atomen, cellen en moleculen van alles wat is.

  ******

HP BLAVATSKY, DE STEM VAN DE STILTE - FRAGMENT 1


Het denkvermogen is de grote Doder van het Echte.

Laat de discipel de Doder verslaan.

ITC 2021 LEZINGEN

===


Dharmawiel

--

KALAMA SUTRA

The Buddha

Do not believe because wise men say so.

Do not believe just because it has always been that way.

Do not believe just because others may believe so.

Examine and Experience yourself!

----

~ (Het belang van) Vriendelijkheid ~

"Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen.

Vriendelijkheid in het denken creëert diepgang.

Vriendelijkheid in geven creëert de liefde. "

~ Lao Tzu ~


Artwork by Unknown

----

Vurige Wereld III - 131 - Agni Yoga

Wanneer mensen zullen leren de Kosmische Wetten te respecteren dan zal de Kosmische Magneet hun beslist het pad naar volmaaktheid wijzen.

Subtiel begrip van deze wet kan de gehele mensheid verheffen.

De grote wet kan elk goed streven opwekken.

Zuivere, grote liefde doet die edelmoedigheid van ziel ontstaan die de mens kan regenereren.

U kunt zich gemakkelijk voorstellen hoe alle grote gevoelens geuit worden die door het één-geworden hart worden voortgebracht.

~ 💗 ~


---

UIT DE BRIEF VAN HELENA ROERICH AAN V.L. DUTKO, 17 JAN 1949

‘Maar volledig onpersoonlijke liefde bestaat niet, er zijn alleen verschillende fasen en stadia van verenigde liefde. Het is namelijk onmogelijk om liefde te verdelen in persoonlijk en onpersoonlijk, want het is de basiseigenschap van de geest en kan niet worden gescheiden van de persoonlijkheid, of liever gezegd, van de individualiteit van de geest. De zogenaamde onpersoonlijke liefde is liefde die de enge beperkingen van de persoonlijkheid is ontgroeid en zich tracht te manifesteren in de hogere dimensies, of in haar individualiteit. Dus liefde voor de Prins [Heer] is natuurlijk al liefde gemanifesteerd in onze individualiteit. Hier is een van mijn favoriete pagina's van de leer:

LIEFDE IS

Liefde is de sleutel tot het binnenkomen ervan. Liefde is de kracht van overwinnen. Liefde is de helende bron, het onuitputtelijke. Er wordt gezegd: Lofty is the Yoga of Love. Sommige mensen beschouwen het pad van liefde als het gemakkelijkste, maar voor anderen is het ‘t moeilijkste. Het hart waarin boosaardigheid en wreedheid leven, kan niet liefhebben.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat hun opslagruimten vol boosaardigheid zijn, en ze kunnen hun lage gevoelens niet overwinnen. Ze doen misschien alsof ze luisteren naar wat ze horen over de overwinning van Liefde maar hun essentie is duister, en ze zullen de Supermundane Wereld binnengaan zonder een zaklantaarn.

De hoogste vibratie van Liefde kan niet worden onderwezen als er geen zaadje van in het hart is. Het vuur van liefde brandt krachtig. Het zou naar het Hoge Pad moeten leiden.

De Denker leerde zijn discipelen onderscheid te maken tussen liefde en boosaardigheid door in de ogen te kijken: “Lang geleden werd er gezegd dat de ogen open wonden zijn. Het getuigenis van zulke stromen van het hart kan worden vertrouwd. "

 [Agni Yoga- Supermundane 915]

------

----

De anima mundi

(de Al-Ziel)

"De anima mundi is dat wat achter het web van het leven ligt. Dit laatste is slechts het fysieke symbool van die universele ziel; het is het uiterlijke en zichtbare teken van de innerlijke werkelijkheid, de concretie van de gevoelige responsieve entiteit die geest en materie samen. Deze entiteit noemen we de Universele Ziel, het middelste principe vanuit het standpunt van het planetaire leven. Wanneer we het concept beperken tot de menselijke familie, en de individuele mens beschouwen, noemen we het ‘t bemiddelende principe, want de ziel van de mensheid is niet alleen een entiteit die geest en stof met elkaar verbindt en bemiddelt tussen monade en persoonlijkheid, maar de ziel van de mensheid heeft een unieke functie om te bemiddelen tussen de hogere drie natuurrijken en de lagere drie.'


Plotinus, Tweede Ennead, Negende Tractaat: “Maar de Ziel van het Universum kan niet gebonden zijn aan wat zichzelf heeft gebonden: het is soeverein en daarom immuun voor de lagere dingen, waarover wij integendeel geen meesters zijn. Dat wat daarin is gericht op het Goddelijke en Transcendente is altijd onvermengd, kent geen belemmering; datgene in haar dat leven schenkt aan het lichaam, laat niets lichamelijks toe.”

----

Is er een KORT PAD?

"Het echte Korte Pad is in feite de ontdekking dat er helemaal geen pad is: alleen een stil zijn en zo het Overzelf het werk laten doen dat nodig is. Dit is de betekenis van genade."____Paul Brunton.

“The gift of Grace: Awakening to its presence.”

Paul Brunton


---

Broederschap

5 oktober 1924-Helena Roerich Notebook 21. "Onze leerlingen moeten streven naar het doel van de Broederschap." (Engelse vertaling)

Lees aandachtig, er kan tegenwoordig een informatie zijn die belangrijk voor ons is. Ik voel een aantal grote ontdekkingen op het gebied van geschiedenis. Ik denk dat het nodig is om de luchtspiegeling van de moderniteit te vernietigen. Als de kleine mensen hun kleingeestige leven voortzetten, moeten onze leerlingen streven naar het doel van de Broederschap. Ga hoger, brutaler en vrolijker. Het is beter om tijdens het werk te glimlachen.

---

Broederschapslied.


Over de aarde klinkt een juichtoon

Zilvertrillend door de lucht,

Bruisend nu in brede klanken,

Dan weer zwevend als een zucht.

Ja, het klinkt in onze harten:

Wij willen zingen van Broederschap.

 

‘t Nederig bloempje op de heide

Spreekt in zustertaal tot ons:

Broederschap is ook de lering

Van de bijen blij gegons.

Ja, wij voelen ’t in ons harte:

Wij willen streven naar Broederschap.

 

Schoonheid leren ons de rotsen,

Zee en wolk en sterrenheir,

En die schoonheid leert ons liefde.

Liefde is de hoogste leer.

Ja, wij voelen in het harte:

Wij willen werken voor Broederschap.

 

Weldra, als in alle harten

Broederschap zal machtig slaan,

Breekt de Gouden Eeuw der Vrijheid

Voor de mensheid juichend aan.

Ja, die tijd zal spoedig komen:

Universele Broederschap.

 

***

Uit: “Lotusliedjes”

(Het Theosofische Genootschap)

---


Palden Lhamo (Waterval)

Roerich's "Palden Lhamo" (1931) beeldt een toornige godheid af die wordt beschouwd als de belangrijkste beschermer van Tibet. In zijn boek "Fiery Stronghold" noemt Roerich haar in de context van zijn reizen door Tibet:

“Niet ver hiervandaan ligt de waterval, Palden Lhamo. Op de rotsen heeft de natuur zelf de figuur ontworpen van de sobere godin die op haar favoriete muilezel rijdt: 'Zie hoe de muilezel zijn hoofd en zijn rechterbeen heeft opgeheven. Kijk hoe duidelijk het hoofd van de godin wordt gezien!' We zien, we zien! En we horen het ononderbroken lied van de bergstroom.”

Voor veel van zijn schilderijen liet Roerich zich inspireren door de plaatsen waar hij reisde, waar de verhalen en legendes van zijn onderwerpen waren ontstaan.

***

“Het geheim des levens”

Essays van Prentice Mulford


Gedachten zijn Dingen

Over Prentice Mulford:

(Blz.15-16)

Als Prentice Mulford één zin uit al zijn werken had afgezonderd om blijvend te laten getuigen van zijn hoogste bedoelingen hier op aarde, dan zou het beste zijn: “Gedachten zijn dingen”. Er is in ons en om ons heen, ondoorgrondelijk in het heelal verborgen, een fijne subtiele gedachte-ether, nu en dan slechts zichtbaar voor hen, wier helderziende ogen gedeeltelijk zijn geopend voor de innerlijke werkelijkheden.

In deze ether planten zich voort de golven, die gedachte, verbeelding en visie aan de mensheid brengen. Als iemand denkt, vormt hij in zijn gedachtenkring werkelijke beelden, die door deze subtiele ether worden opgenomen en dan in aanraking komen met andere golven en beelden, die op de denkende mens reageren.

En wat meer is, juist in de mate dat wij gedachten uitzenden in de trillende ether, trekken wij ook weer gedachten naar ons toe. Soort trekt soort. Reactie moet op reactie volgen, en iedere gedachte keert terug naar de denker.

Dus wanneer iemand de moed heeft verloren en wanhoop of neerslachtigheid zich van zijn gedachte meester maakt, zullen diezelfde soort trillingen, door de gedachte-ether zwevend, weer tot hem terugkeren. Hoe meer hij dus toegeeft aan een moedeloze, grommende, hopeloze stemming, des te moeilijker zal het hem vallen om uit deze doffe atmosfeer verlost te raken.

Inderdaad hebben sommige mensen ondervonden dat het werkelijke beeld van hun gedachten hun, wanneer zij in een bijzonder kalme geestelijke toestand verkeren, duidelijk voor ogen kwam.

Voor Prentice Mulford’s geestelijke blik was de ruimte om en boven hem steeds bevolkt. Nergens in de natuur is een ruimte die ongebruikt blijft, en in de sfeer rondom ons, onzichtbaar voor het materiële aanschouwingsvermogen, worden drama’s afgespeeld, slagen gevoerd en machtige gedachtebewegingen begonnen, die later in de wereld van de stof worden voortgezet, - denken wij er dus vóór alles aan dat “Gedachten dingen zijn”.

Hierin ligt, volgens Mulford de betekenis vervat in de woorden uit het Nieuwe Testament: “Zoals de mens denkt, zo is hij”. In de geest van ieder wordt opgebouwd, wat daarna tot uiting wordt gebracht door het lichaam. De schoonheid of gebrekkigheid van onze uiterlijke omhulsels, gezondheid of ziekte, zijn slechts de uiterlijke verschillende gebeurtenissen.

Als u volhoudt om alles in de toekomst licht en hoopvol in te zien, zult u veel licht en blijheid naar u toe trekken, hoe weinig bedeeld met aardse goederen u ook mocht zijn.

Tracht u niet als arm of onvermogend voor te stellen en besteed uw weinige geld met oordeel, breng om u heen een atmosfeer van welslagen en van geluk, en u zult in elk opzicht meer oogsten dan u nu vermoedt.

----

"Woorden zijn levende dingen, die vorm, ziel en geest of leven bezitten; hieraan zou u altijd moeten denken wanneer u ze gebruikt”.

"Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk" –de Tibetaan- (Alice A. Bailey, blz 113)

***

-------------------------------------------------------------------------------------
    

maandag 5 april 2021

LENTE- Editie 2021

 

Bij de voorplaat: Wees zelf de LIEFDE die je zoekt in de wereld en de UITSTRALENDE liefde naar iedereen die je tegenkomt. 

------

Inhoudsopgave

-Is vaccineren de oplossing?     

- Harmoniseren zoals nodig

- Zonder persoonlijke verlangens te zijn  

- PARELS VAN WIJSHEID (1)   

- PARELS VAN WIJSHEID (2)   

- HPB’s brief aan haar zuster Mevr. Vera Jelihowsky  

- De Tao is onveranderlijk en heeft geen naam.  

- Bovenaards 734 - Agni Yoga ‘Een vurige strijder kent geen obstakels’ 

- Omraam Mikhaël Aïvanhov  (de Zon)

- ‘Inspecteer uw eigen sloten en zorg ervoor dat u ze kunt openen’ Bovenaards 4 - 854 - Agni Yoga 

-  De mythe over de ‘Oorsprong van het Licht'. (Agni Yoga)

                                                                          ***    

   

---

Is vaccineren de oplossing?

Uit: Het blad ‘Lucifer’ (van het Theosofisch Genootschap Pasadena) nr. 6 (blz. 3 en 4) december 2020 van Herman C. Vermeulen

is vaccineren de oplossing of op zijn best een tijdelijke remedie? Is het niet slechts een direct reageren op een probleem? Moet er niet veel meer naar blijvende oplossingen gezocht worden?

Virale epidemieën zijn niet alleen van deze tijd. Door de geschiedenis heen hebben we zeer grote virale en niet-virale pandemieën gezien. Denk aan de 20e-eeuwse Spaanse griep en aan de pest in de middeleeuwen en ten tijde van Isaac Newton.


Terzijde opgemerkt: Newton’s isolatieperiode door de pest was zijn meest vruchtbare periode. Hij heeft toen de meest belangrijke ontdekkingen in zijn leven gedaan.

Wat is de oorzaak van deze epidemieën?

Is het niet beter om te kijken wat de oorzaak van deze steeds terugkerende epidemieën is? Is er een verband aan te wijzen? Heeft het te maken met onze leefwijze, en zijn deze epidemieën, net als de vele milieuproblemen die we kennen, daar een direct gevolg van?

 Onze huidige levenswijze is erop gebaseerd dat we voortdurend grenzen verleggen: in ons voedselgebruik, ons energiegebruik, het bijna onbeperkte reizen dat we kunnen doen. En datzelfde, daaruit voortkomende leefgedrag hebben we ten opzichte van het dierenrijk en de daarin aanwezige ziekteverwekkers.

De steeds maar stijgende vraag naar voedsel – niet naar basisvoedsel maar vooral naar de luxeproducten – vereist intensieve arbeid en energie. Om aan deze stijging te voldoen, worden er allerlei methodes bedacht om de productie op te voeren, vooral door te intensiveren. En dit kan niet zonder gevolgen blijven. We hebben wat dit betreft in de laatste jaren al verschillende waarschuwingen gehad.

Het gevolg van deze intensiverende werkwijze is, dat de natuurlijke isolatie tussen mens en dier er nauwelijks meer is. Dat brengt het risico van een pandemie met zich mee, mede omdat wij er zelf voor zorgen dat virussen zich veel sneller over de wereld verplaatsen. Niet alleen door het gemak waarmee wij van de ene zijde van de aarde naar de andere vliegen, zonder erover na te denken dat we daardoor allerlei wezens, zichtbaar en onzichtbaar voor ons, meenemen. Maar ook door internationale transporten.

Om een eenvoudig voorbeeld te noemen: via ballastwater in tankschepen, dat wordt ingenomen in havens van tropische landen en weer wordt gelost in Europese havens, worden exotische waterdieren meegenomen. Tegelijk vliegen er muggen mee en importeren we bacteriën en virussen. Vele van de geïmporteerde wezens hebben geen natuurlijke vijand in het aankomstland en kunnen daar dan in aantal ongelimiteerd groeien.

Wat is de beste aanpak?

Het bovenstaande laat duidelijk de oorzaken en hun gevolgen zien. Er is niets mysterieus aan uitbraken van virale infecties. Het covid Action Platform van The World Economic Forum* laat met keiharde feiten zien dat het een heel logisch oorzaak-en-gevolgverhaal is.(2) Op hun website vond ik een stelling die  ‘Lucifer nr. 6 |december 2020 | 175’ mij zeer aansprak: “Prevention is better than reaction”, vertaald, “Voorkomen is beter dan genezen.”

U zou kunnen stellen dat vaccineren ook onder het begrip voorkomen valt. Maar wie hun publicaties leest, komt interessante informatie tegen die op heel iets anders wijst. De inschatting is dat er 1,7 miljoen onontdekte virussen zijn bij zoogdieren en vogels, en dat daarvan ruim 800.000 de sprong van dier naar mens kunnen maken. Nu zullen van deze 800.000 niet alle even besmettelijk of dodelijk zijn, maar het laat wel zien dat het ontwikkelen van evenzovele vaccins niet mogelijk is. En dan nemen we nog niet eens het proces mee dat virussen muteren, zich voortdurend aanpassen.

De oplossing is daarom het aannemen van een andere leefwijze, een mentaliteitsverandering waardoor er meer afstand, meer onderlinge isolatie komt tussen mens en dier.

Oplossingen

Het covid Action Platform zegt dat we, in plaats van pandemie-uitbraken aan te pakken nadat ze zich hebben voorgedaan, nu moeten optreden om ze te voorkomen. Hoe? Door grotere inspanningen te leveren voor het in stand houden van de natuur, door een einde te maken aan de overexploitatie van de hulpbronnen van de aarde. De handel in en de consumptie van wilde dieren zijn wereldwijd een belangrijk risico voor toekomstige pandemieën.

(*Zie www.weforum.org/platforms/covid-action-platform)

~ * ~

 HARMONISEREN ZOALS NODIG

“Zoals blijkt dat het totale geluid van de natuur een enkele definitieve toon (FA) is, een grondtoon die vibreert van en door de eeuwigheid; een onmiskenbaar bestaan op zich hebben, maar toch een aanzienlijke toonhoogte bezitten, behalve voor 'het scherp gestemde oor', zodat de duidelijke harmonie of disharmonie van de uiterlijke aard van de mens door de waarnemer wordt gezien als geheel afhankelijk van het karakter van de grondtoon die voor de buitenkant wordt aangeslagen door de innerlijke Mens. Het is het spirituele EGO (Ziel) of ZELF dat als de fundamentele basis dient en de toon van het hele leven van de mens bepaalt - dat meest grillige, onzekere en variabele instrument dat meer dan enig ander constant afstemming behoeft; het is alleen deze stem, die als de basis van een orgel ten grondslag ligt aan de melodie van zijn hele leven ”(HP Blavatsky The Theosophist, januari 1882)


“Esoterische en spirituele leraren weten al eeuwen dat ons lichaam programmeerbaar is door taal, woorden en gedachten. Dit is nu wetenschappelijk bewezen en uitgelegd in het bijgevoegde wetenschappelijke artikel. Wat hier wordt gedemonstreerd met de structuur van het fysieke lichaam zal uiteindelijk worden overgebracht naar het niveau van de emoties, evenals naar de geest, die voor de praktiserende blanke magiër of occultist ook lichamen zijn die moeten worden getransmuteerd. De frequentie moet natuurlijk kloppen. En daarom is niet iedereen even succesvol of kan het altijd met dezelfde kracht. De individuele persoon moet werken aan de innerlijke processen en volwassenheid om een bewuste communicatie met het DNA tot stand te brengen. De Russische onderzoekers werken aan een methode die niet afhankelijk is van deze factoren maar ALTIJD zal werken,

--------------

Zonder persoonlijke verlangens te zijn

Hij die geleid wordt door zelfzuchtige overwegingen kan niet een hemel binnen gaan waarin persoonlijke overwegingen niet bestaan.

Hij die niets om de hemel geeft, doch tevreden is waar hij is, is reeds in de hemel, terwijl hij die niet tevreden is er tevergeefs om roept.

Zonder persoonlijke verlangens te zijn betekent vrijheid en geluk en 'Hemel' kan niets anders betekenen dan een toestand waarin vrijheid en geluk bestaan.

H. P. Blavatsky

uit: Praktisch Occultisme


 ***

PARELS VAN WIJSHEID (1)

(HPB-Enkele praktische suggesties voor het dagelijks leven)


Als we geloven dat het doel van het leven eenvoudig is om ons materiële zelfvoldaan te maken en het comfortabel te houden, en dat materiële comfort de hoogst mogelijke staat van geluk schenkt, dan verwarren we het lage met het hoge en een illusie met het hoogste geluk. onze materiële levenswijze is een gevolg van de materiële constitutie van ons lichaam. we zijn 'wormen van de aarde' omdat we ons met al ons streven aan de aarde vastklampen. als we een pad van evolutie kunnen betreden, waardoor we minder materieel en etherischer zou worden, zou een heel andere orde van beschaving worden gevestigd. dingen die nu onmisbaar en noodzakelijk lijken, zouden niet langer bruikbaar zijn ...

Hoe dieper we in de materie wegzinken, hoe meer materiële middelen voor meer comfort nodig zullen zijn, de essentiële en machtige god in de mens is niet materieel en onafhankelijk van de beperking die aan de materie wordt opgelegd. wat zijn de werkelijke levensbehoeften?

Het antwoord op deze vraag hangt volledig af van wat we denken dat nodig is ... al dergelijke benodigdheden zijn alleen zo iemand zelf heeft gecreëerd.

-----

PARELS VAN WIJSHEID (2)

(J.Krishnamurti)

De natuur maakt deel uit van ons leven, we zijn gegroeid uit het zaad, de aarde en we maken daar deel van uit, maar we verliezen snel het gevoel dat we dieren zijn zoals de anderen.

Kun je gevoel hebben voor een boom, kijk zie hoe mooi het is, luister naar het geluid dat het maakt; wees gevoelig voor het plantje, voor het kleine onkruid, voor de klimplant die tegen de muur opgroeit, voor het licht op de bladeren en de vele schaduwen?

Wees je van dit alles bewust en heb een gevoel van verbondenheid met de natuur om je heen.

Je woont misschien in een stad, maar je hebt hier en daar wel bomen. de naastgelegen tuin is misschien slecht onderhouden, vol met onkruid, maar kijk naar bloemen erin, en voel dat je daar een deel van bent, een deel van alle levende wezens.

Als je de natuur pijn doet, doe je jezelf pijn.

----

"Als een man naar een rechtvaardig leven streeft, is zijn eerste daad van onthouding het verwonden van dieren."

- Albert Einstein –

"If a man aspires towards a righteous life, his first act of abstinence is from injury to animals."

-- Albert Einstein --

                                                                          ***

HPB’s brief aan haar zuster Mevr. Vera Jelihowsky

(Over het schrijven van ISIS ONTSLUIERD)

Vera Jelihowsky


“Nu, Vera, of je me geloven kunt of niet, er gebeurt iets wonderbaarlijks met mij. Je kunt je niet voorstellen in wat voor een toverwereld van beelden en gezichten ik leef. Ik ben aan het schrijven van “Isis”, niet aan het schrijven eerder aan het overschrijven en beschrijven van dat wat Zij persoonlijk mij laat zien. Op mijn woord, soms schijnt het mij toe dat de oude Godin van de Schoonheid mij door alle landen van de voorbije eeuwen leidt, welke ik te beschrijven heb. Ik zit met mijn ogen open en zie en hoor naar alle waarschijnlijkheid alles werkelijk en aanwezig om me heen en toch zie en hoor ik in dezelfde tijd wat ik schrijf.

Ik voel mij de adem benemen, ik ben bang de geringste beweging te maken uit vrees dat de betovering verbroken wordt. Langzaam zweven eeuw na eeuw, beeld na beeld, uit de verte op mij toe en gaan mij voorbij als het ware in een toverpanorama; en in dezelfde tijd breng ik ze in mijn denkvermogen, stel tijdvlakken en feiten vast en weet zeker dat er geen fout kan zijn.

Rassen en volkeren, landen en steden, die lang geleden in de duisternis van het voorgeschiedkundig verleden verdwenen zijn, duiken op en verdwijnen dan en maken plaats voor andere; en dan worden de opeenvolgende feiten aan mij genoemd. Grijze oudheid maakt plaats voor geschiedkundige tijdperken; mythen worden aan mij verklaard met gebeurtenissen en personen die werkelijk hebben bestaan, en elke gebeurtenis die maar enigszins merkwaardig is, iedere pas opgeslagen bladzijde van dit bonte boek van levens drukt zich op mijn hersenen met fotografische nauwkeurigheid af.

Mijn eigen berekeningen lijken mij naderhand afzonderlijke gekleurde stukjes toe van verschillende vorm in het spel, dat casse-tête heet ( een puzzel).

Ik verzamel ze en tracht ze het een na het ander in te voeren en aan het eind komt er altijd een meetkundig geheel voor de dag...

Heel zeker ben ik niet die alles doet, maar mijn Ego, het hoogste beginsel dat in mij leeft. En dit zelfs met behulp van mijn Guru en Leraar, die mij overal in helpt. Indien ik soms iets vergeet, hoef ik mij maar in mijn gedachte tot hem te wenden, of een ander van dezelfde soort en wat ik vergeten heb rijst weer voor mijn ogen op, soms trekken hele tabellen van getallenreeksen aan mij voorbij, lange lijsten van gebeurtenissen. Zij herinneren zich alles, zij weten alles. Waar zou ik zonder hen  mijn kennis vandaan kunnen halen?”

( blz.175-‘De Ware HPB’ van William Kingsland-1928)

  

                                                    HPB geschilderd door H. Schmiechen

~ * ~

De Tao is onveranderlijk en heeft geen naam.

Hoewel deze verklaring kort en eenvoudig is, kan de wereld haar niet vatten.

Maar als heersers dit alleen zouden ontvangen, zou niets onder de hemel aan hen niet toegeven.

De Tao zou een geest van harmonie voortbrengen die hemel en aarde zou verenigen en als een geurige dauw op alles vallen.

Dan hoeven mensen niet langer bevelen van anderen te ontvangen, maar zouden ze zich volledig bewust zijn van wat juist is om te doen en wanneer, in staat om hun eigen acties te beheersen.

Maar toen een naam werd gegeven aan deze Grote Eerste Oorzaak, een naam die tot op de dag van vandaag voortduurt, werd deze harmonieuze kennis, waarover ik spreek, gearresteerd.

En al snel herkende we niet meer wat ons werd en nog wordt onthouden.

Ah! Als alleen de juiste kennis van deze realiteit zich over het land zou verspreiden, zou het worden als de oceaan en grote rivieren waarin alle kleinere beekjes en stromen voortdurend stromen.

Lao Tze, 4th-6th century BCE - Tao Te Ching, China.

***

Bovenaards 734 - Agni Yoga

‘Een vurige strijder kent geen obstakels’

Urusvati weet hoe bliksemsnel resonerende gedachtespiralen de planeet omwikkelen.

Het resulterende omhulsel kan hetzij gunstig of schadelijk zijn.

Door zijn vrije wil kan de mens genezing of verwoesting veroorzaken.

De mens kan niet zeggen dat hij zonder reden lijdt.

 Het is de mens zelf die op enig moment in het verleden begonnen is gif in het kosmische weefsel in te voeren.

Er worden al kosmische klanken bestudeerd, en men heeft begrepen dat iedere gedachte, ieder door de mens geuit woord, in onverwoestbare tafelen wordt gegraveerd.

De tijd komt dat het menselijk denken bestudeerd moet worden.

Het is sneller dan licht en vormt een taaie bedekking om de Aarde heen.

Maar hoe vaak zijn gedachten welwillend?

Mensen weten al hoe ze de oppervlakkige uitdrukking van het denken kunnen vatten, maar zijn nog niet ten volle in staat om de betekenis ervan te begrijpen.

In de toekomst zullen er gevoelige apparaten komen die de precieze betekenis van een gedachte vast kunnen leggen.

Mensen wier gedachten aan het Gemeenschappelijk Goede zijn gewijd, zullen zich op dit onderzoek verheugen, maar iedereen die in haat, kwaadaardigheid, leugens en afgunst leeft zal het uit alle macht tegenwerken.

De wetenschapper die vastbesloten genoeg is het onderzoek te doen dat tot deze ontdekking leidt, zal door de mensheid van die tijd nu niet echt een vriend worden genoemd.

De vermaning dat men niet in haat dient te leven is eenvoudig, maar de uitspraken van de hedendaagse leiders moedigen dat vaak aan.

Zij kennen de kracht van het denken en van karma niet.

Wie denkt dat het kwade uitgeroeid kan worden met het kwade vergist zich ernstig.

Zelfs de gruwel van oorlog kan niet door haat worden gestopt.

Het zijn nobele gedachten die de mensheid zullen redden. Heldenmoed wordt niet door haat gevormd, maar door vurige goede wil.

De Denker zei: “Een vurige strijder kent geen obstakels.”

~ 🔥 ~

“ Wanneer wij ons concentreren op de Zon, het centrum van ons universum, komen wij dichter bij ons eigen centrum, ons Hoger Ik, dat onze Zon is; wij versmelten ermee en geleidelijk worden wij zoals ons Hoger Ik. ”

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov

~ ☼ ~


Velen zijn geroepen, slechts weinigen werden gekozen! HPB

***

Inspecteer uw eigen sloten en zorg ervoor dat u ze kunt openen’

Bovenaards 4 - 854 - Agni Yoga


Urusvati kent de ware betekenis van onbevooroordeeldheid.

De mensheid kan verdeeld worden in degenen die ruimte geven en degenen die ontkennen.

De eersten dragen het zaad van de Nieuwe Wereld in zich; de laatsten brengen slechts kosmisch afval voort.

Als men echter een lijn zou willen trekken die deze twee typen afbakent, zou men verbaasd zijn hoe kronkelig die lijn zou zijn.

Het is zeer verbazingwekkend dat er onder de ontkenners grote leiders en wetenschappers te vinden zijn.

Zij beseffen niet dat hun creativiteit toe zou kunnen nemen door de bevrijding uit de duisternis van een zelfopgelegde ontkenning.

Pas in de Subtiele Wereld zullen ze begrijpen hoezeer ze hun eigen vooruitgang hebben belemmerd.

Maar in het aardse leven zijn zulke ontkenners niet te helpen.

Alleen een forse schok kan hun horizon uitbreiden.

Er dient speciaal aandacht aan kinderen gegeven te worden, want hun bewustzijn is nog niet vervuild.

Sommigen denken dat Wij alleen morele aanwijzingen geven, maar zij vergeten dat Wij de grondslag van de Vurige Yoga leggen.

Voor een natuurlijke ontwikkeling hiervan is een morele grondslag van het leven noodzakelijk.

Alleen een zuiver hart zal niet door de vurige verbinding met de Hoogste Krachten tot as vergaan.

Er moet niet vergeten worden dat het geheugen van mensen voortdurend moet worden opgefrist, maar zij moeten wel instructies in verschillende vormen krijgen, al naar gelang hun capaciteit en mentale staat.

Werkelijk, de Leraar moet waakzaam en vindingrijk zijn.

De Denker adviseerde:

Inspecteer uw eigen sloten en zorg ervoor dat u ze kunt openen.”

***

De mythe over de ‘Oorsprong van het Licht'.

Van: “Agni Yoga- Maitreya Sangha van samenwerking en broederschap”.

Laten wij denken aan de mythe over de ‘Oorsprong van het Licht'. De Moeder van de Wereld zei tot de Schepper: “Wanneer de Aarde bedekt zal zijn met donkere sluiers van boosaardigheid, hoe zullen de heilzame druppels Gelukzaligheid er dan in doordringen?” En de Schepper antwoordde: “Stortregens van Vuur kunnen verzameld worden die de dikste laag duisternis kunnen doordringen.” De Moeder der Wereld zei: “Waarlijk, de vonken Vuur van Uw Geest kunnen verlossing brengen, maar wie zal hen voor ons verzamelen en bewaren tot zij nodig zijn?”De Schepper antwoordde: “Bomen en kruiden zullen Mijn vonken bewaren, maar wanneer de bladeren afvallen laat dan de ceder en zijn zusters het hele jaar door het Vuur bewaren, dat zij verzameld hebben.” Zo wordt in verschillende mythen de verbinding met de Hogere Wereld weerkaatst. Overal wordt nadruk gelegd op zorgzame aandacht voor de mensheid en alle schepselen. Zo waakten de oude priesters ook zorgvuldig over de juiste verdeling van het scheppende Vuur.Tegenwoordig kruist de mens vruchten en planten zonder goede controle. Door langdurige experimenten moet men echter waarnemen hoe men de vurige substantie het best bewaren kan. Men moet zich niet lichtzinnig in de scheppingskracht van de Natuur mengen. De Vurige Wereld kan de beste raad geven, maar deze Weldaad moet men trachten te verwerven.


 

"Angst is, naar mijn mening, een zeer effectief instrument om de ziel van een individu te vernietigen - en de ziel van een volk." ~ Anwar Sadat

***

"Fear is, I believe, a most effective tool in destroying the soul of an individual—and the soul of a people." ~ Anwar Sadat'Leegte lijkt onvruchtbaar

toch is oneindige volheid "

- Lao Tzu

***

“Emptiness appears barren

yet is infinite fullness”

― Lao Tzu


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


             


ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...