zaterdag 18 juli 2020

Digitale Zomer editie 2020

Bij de voorplaat: Er is geen betere artiest dan God.

-----------------------------------------------------------------------------
Inhoudsopgave

De Gave van het licht.(Mani) 

De verandering na de Zomerzonnewende  

De Vlam  (Omraam)   
           
Ga met de Stroom mee/ Go with the Flow (William Shakespeare)  

Favoriete formule van Helena Roerich         

Over - Inwijding (Alice A. Bailey) 

Over: - Bezetenheid (Het Innerlijk Leven 4 - 781 - Agni Yoga)
           
Over - Crisis - Krishnamurti  

Niet alleen het klimaat wijzigt. (HPB) 

Het toepassen van leringen  (AUM - 584 - Agni Yoga)  

Macht en het Hart - (Bovenaards 4 - 911 - Agni Yoga)  

Over- Helena P. Blavatsky (HPB) en de boeken 


-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE GAVE VAN HET LICHT
uit: Mani, de Gave van het Licht blz. 74/76

Een vertelling uit de leringen van Mani, die perfect de toestand beschrijft waarin de huidige mens, die blikt in de hypnotiserende ogen van de slang, zich bevindt.Er was een rijke magiër die vele schapen bezat.
Deze magiër was buitengewoon gierig.
Hij wilde geen herders in dienst nemen en ook geen omheining aanbrengen om het stuk grond waarop de schapen graasden.
De schapen verdwaalden daarom vaak in het bos of vielen in de afgrond, maar bovenal vluchtten ze weg omdat ze wisten dat de magiër hun vlees en huid wilde hebben.

Hij hypnotiseerde de schapen en suggereerde ze ten eerste dat ze onsterfelijk waren en dat het hun helemaal geen kwaad deed wanneer ze werden gevild, maar dat die behandeling juist heel goed voor hen was.
Vervolgens vertelde hij hen dat hij een goede meester was die zijn kudde liefhad en dat hij bereid was ieder offer voor hen te brengen.

En tenslotte dat, áls hen iets zou overkomen. dat in geen geval juist nu zou gebeuren, en dat ze zich er daarom niet ongerust over hoefden te maken.

Voorts bracht hij ze aan het verstand dat ze helemaal geen schapen waren.
Sommigen onder hen waren leeuwen, anderen adelaars weer anderen mensen en nog anderen, zo suggereerde hij ze, waren magiërs.
Hierna bezorgden de schapen hem niet langer problemen of zorgen.
Zij liepen niet langer weg maar wachtten in tegendeel kalm het moment 
af waarop de magiër hen vilde of de keel doorsneed.


 
Mani verbindt ons met de Gave van het Licht, die ons wakker schudt, en die het ons mogelijk maakt deze allesomvattende illusie te doorbreken.
Want het is de Gnosis, die ons van onze blindheid voor de Lichtmens geneest.
Manu onderwijst zijn volgelingen
Manu/Mani onderwijst zijn volgelingen
(1200 jaar oude Gnosis.)
-----------------------------------------------------------------------------------
De verandering na de Zomerzonnewende


Dit is een bericht van de Andes-sjamanen over de energie van verandering die de aarde naar de Zomerzonnewende zal brengen...
Deze inwonenden van dit gebied kenden hen, ze hebben nooit hun verbinding met de aarde en de bron verloren, ze wisten hoe ze de
boodschappen van het universum moesten interpreteren, en dat doen ze nog steeds...
 De Zomerzonnewende is voor hen altijd een heilig moment geweest, het moment van de herverbinding met de Bron.
Deze keer kondigen ze echter een ongewone tijd aan in de lucht en een beslissend moment in het lot van de mensheid.
In deze eenentwintigste juni - de Zomerzonnewende - zal de aarde in directe en precieze lijn staan met het centrum van het melkwegstelsel en de centrale zon van Alcyone.
 Dit zijn de energieën van de evolutie, de energieën die in staat zijn onze genetische codes te veranderen en evolutionaire veranderingen in soorten en planeten teweeg te brengen.
Op deze dag moeten we afstemmen op het hoogste van de vrede, de liefde, onder alle levende wezens op aarde.
'We moeten ons een stralende toekomst voor de mensheid voorstellen.'
Inheemse mensen over de hele wereld zijn op de hoogte van deze astronomische en goddelijke gebeurtenis.
De Andes-sjamanen, bewakers van de kennis van de voorouders en de Pachamama (aarde) U stuurt ons het volgende bericht met een toon van broederschap en urgentie.
We delen dit met u, wat heel belangrijk is voor de mensheid en de planeet: 'In sync met dit moment, vele grootvaders beschermers van de Andes-traditie van voorouderlijke lijnen... Bidden en uitvoeren van ceremonies en rituelen voor de genezing van iedereen.’
De Guardians vertellen ons dat het heel belangrijk is om verenigd te blijven en positieve en creatieve energie van liefde naar het universum te sturen.
Ze vragen ons om zeven dagen lang een houding van verdraagzaamheid, broederschap en solidariteit te handhaven... Interactie zonder ruzie te maken, liefdevol te communiceren en onze geest te kalmeren, los te laten en elke situatie te vergeven...
Ons word gevraagd, om de harmonie in onszelf te bewaren, niet te vechten, niet te oordelen, niet te weerstaan en niet te confronteren, zodat de som van al deze energie onze grootouders helpt om de rituelen die ze uitvoeren om ons leven te beschermen en te behouden, sneller te versterken.
Zij vragen ons om te zingen en onze vibratie te verhogen naar het Licht, naar de Schepper, om het evenwicht van onze medewereld te verfraaien.
Laten we daarom vragen om de bescherming van elk levend wezen.
Als je iemand kent die werkt als een genezer, holistische beoefenaar, spirituele meester, leraar van het hier en nu, lichtwerker, ecologische gemeenschap, deel dan deze boodschap met hem.
'Het is belangrijk om verenigd te zijn op dit cruciale moment in onze geschiedenis.'
Dank u voor uw liefde, want met de medewerking van elke korrel van ons zand kunnen we helpen om onze thuisplaneet en onze geliefde mensheid te beschermen!
Meer dan ooit moeten we nu in vrede en liefde samen zijn!

Op dit unieke moment zal de Aarde een directe instroom van zeer subtiele en hoogwaardige energieën uit goddelijke bronnen ontvangen. 

------------------------------------------------------------------

De Vlam ~ Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het kost maar één zucht om een vlam uit te blazen.
Maar als je die vlam voedt, zal dezelfde zucht, die haar dreigde te doven, haar aanwakkeren tot het punt waarop niets haar nog kan weerstaan.
De vlam is een symbool van de geest.
Als je je geest niet voedt, als je hem verwaarloost omdat je zogenaamd betere dingen te doen hebt, zal zijn vlam zo zwak worden, dat zelfs de kleinste moeilijkheid hem zal doven.
En dit overkomt zoveel mensen!
Zij slepen zich voort, eten, drinken, knutselen wat, maar hun geest is gedoofd.
Anderen daarentegen voeden de vlam van hun geest met gebed, meditatie en contemplatie tot zij zo machtig wordt, dat de orkanen van het leven hen alleen maar versterken.
Ja, dezelfde moeilijkheden, dezelfde hindernissen die de één vellen, versterken de ander.
Reken niet op de macht van de geest door jezelf wijs te maken dat hij je in tijden van nood wel zal komen helpen.
De geest is alleen krachtig als je hem voedt; pas dan zal hij je komen helpen.
~ 🔥 ~

Middagmantram
Ik ben op de hoogte van de nood,
o Heer van Leven en Liefde.
Vervul mijn hart opnieuw met Liefde,
opdat ook ik kan liefhebben en geven.

💗
Mr. Djwhal Khul
--------------------------------------------------------------------------------------
Ga met de stroom mee!
~ William Shakespeare

Er is een getij in de zaken van de mensen dat leidt in het algemeen genomen, naar het fortuin. Maar toch,  alles op de reis van hun leven is verbonden met ondiepten en ellende. Op zo'n volle zee bevinden we ons nu. En we moeten de stroom nemen zoals het komt, of we verliezen de onze. '
Go with the Flow !
There is a tide in the affairs of men, Which taken at the flood, leads on to fortune. Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat. And we must take the current when it serves, or lose our.”~ William Shakespeare.
----------------------------------------------------------------
Uit: Letters of Helena Roerich ~
Mijn favoriete formule is:
Volledig vertrouwen tot het einde.
Accepteer - dit is de kortste weg!
Als u dit pad volgt, zal vreugde naar je toe komen!
~ * ~
Complete trust to the very end.
Accept it - this is the shortest way!
If you follow this path, joy will come to you!


 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Over Inwijding
Inwijding betekent van onder oude overheersing uitkomen en de beheersing verkrijgen over meer geestelijke en steeds hogere waarden. Inwijding is een uitbreiding van het bewustzijn die leidt tot een groeiend besef van de innerlijke realiteiten.
Het Naar Buitentreden van de Geestelijke Hiërarchie (Alice A. Bailey) Blz.117


----------------------------------------------------------
Over: - Bezetenheid - een veel voorkomend (vaak niet h-erkend) fenomeen, vooral in deze tijd! Bovenaards. (Het Innerlijk Leven 4 - 781 - Agni Yoga)

Urusvati* weet dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de weldadige invloed van de Bovenaardse Wereld en de tekenen van schadelijke bezetenheid.
* = Helena Roerich

Goede invloeden maken de vrije wil niet tot slaaf; zij openen het individu voor ruimere mogelijkheden. Een dergelijke invloed zal zich altijd zorgzaam om de fysieke conditie van het organisme bekommeren, maar bezetenheid loopt altijd uit op iets wat voor de fysieke en de subtiele lichamen schadelijk en destructief is.
Mensen denken doorgaans dat bezetenheid alleen de controle over zwakke organismen overneemt, maar de voornaamste oorzaak ligt in de immorele toestand van de bezetene.
Er kan zondermeer gesteld worden dat bezetenheid grotendeels door de deur van de immoraliteit binnentreedt die, of ze nu duidelijk of heimelijk is, of er alleen maar een kiem van is, bezetenheid kan aantrekken.

Er wordt algemeen gedacht dat bezetenheid door krachtige psychische suggestie genezen kan worden, maar een verbetering van de morele eigenschappen is ook noodzakelijk.
Suggestie kan de bezetter voor een tijdje uitdrijven, maar als de morele toestand verhoogd wordt, zal de deur voor de bezetter gesloten worden.
Biologische moraal is een stevige grondslag voor succesvolle zelfverbetering. Dus, wat we ook bespreken, we komen altijd weer bij de biologie uit.
De successen van de wetenschap kunnen het peil van de mensheid verhogen, maar het bewustzijn van de mensheid mag door geen enkel soort vooroordeel worden geketend.
De mensheid moet vrij zijn om de Wetten van de Natuur te kunnen bestuderen. Laten wetenschappers ware verlichters zijn. De Denker zei: “Een wetenschapper is Licht.”

------------------------------------------------------------------
Over: Crisis
J. Krishnamurti

De crisis heeft niet plaats in de wereld maar in ons bewustzijn.
De crisis gaat door tot we onze oude denkmodellen zullen achterlaten
en gaan leven vanuit bewustzijn in plaats vanuit oude conditioneringen...
Wanneer ons bewustzijn transformeert zal ook de wereld transformeren.
The crisis does not take place in the world but in our consciousness.
The crisis continues until we will leave our old thinking models behind and start living from consciousness instead of old conditioning ...
When our consciousness transforms, the world will also transform.
----------------------------------------------------------------

Niet alleen het klimaat wijzigt. (HPB)
ISIS ONTSLUIERD deel I, Blz. 288 (HPB).19e eeuw.

Niet alleen het klimaat maar ook dagelijks gevoelde occulte invloeden wijzigen niet alleen de fysiek-psychische aard van de mens, maar zelfs de samenstelling van zogenaamde anorganische stof in een mate die door de Europese wetenschap nog niet volledig wordt beseft. Zo raadt de Londense Medical and Surgical Journal artsen aan geen lancetten naar Calcutta mee te nemen, omdat persoonlijke ervaring heeft uitgewezen ‘dat Engels staal de atmosfeer van India niet kan verdragen’; zo zal een bos Engelse of Amerikaanse sleutels, wanneer ze naar Egypte wordt gebracht, in 24 uur geheel met roest zijn bedekt, terwijl voorwerpen gemaakt van binnenlands staal in die landen niet roesten. 

Zo heeft men ook opgemerkt dat een Siberische sjamaan, die onder zijn landgenoten, de Tschoektschen, verbazingwekkende bewijzen van zijn occulte vermogens had vertoond, geleidelijk en vaak volledig van die vermogens werd beroofd wanneer hij in het rokerige en mistige Londen kwam. Is het innerlijk organisme van de mens minder gevoelig voor invloeden van het klimaat dan een stuk staal? Zo niet, waarom zouden we dan het getuigenis van reizigers in twijfel trekken, die misschien de sjamaan in eigen land dag in dag uit de meest verbazingwekkende verschijnselen hebben zien teweegbrengen, en de mogelijkheid ontkennen dat zulke vermogens en zulke verschijnselen bestaan, alleen omdat hij hetzelfde niet in Londen of Parijs kan doen? 

In zijn lezing The Lost Arts bewijst Wendell Phillips niet alleen dat de psychische aard van de mens door verandering van klimaat wordt beïnvloed, maar ook dat oosterse volkeren veel scherpere fysieke zintuigen hebben dan Europeanen.

De Franse ververs van Lyon, die niemand in vakkundigheid kan overtreffen, ‘hebben een theorie dat er een bepaalde zachte tint blauw bestaat die Europeanen niet kunnen zien. . . . [en] in Kashmir, waar de meisjes sjaals maken die $30.000 waard zijn, zullen ze hem [de verver uit Lyon] 300 verschillende kleuren tonen die hij niet alleen niet kan maken, maar zelfs niet kan onderscheiden.’ 

Wanneer er zo’n groot verschil bestaat in de scherpte van uiterlijke zintuigen van twee rassen, waarom zou er dan niet eenzelfde verschil worden gevonden in hun psychische vermogens? Bovendien is het oog van een meisje uit Kasjmir in staat objectief een kleur te zien die bestaat, maar die door een Europeaan niet kan worden waargenomen en dus voor hem niet bestaat.
~ * ~

Het Atoom
De Geheime Leer -deel I- ( blz. 626.) en Kosmisch Vuur (Alice A. Bailey) blz.808.
Het is op de bedrieglijke aard van de stof en de oneindige deelbaarheid van het atoom dat de gehele Wetenschap van het Occultisme opgebouwd is.
Wat is een Atoom?
1.         Een omhulsel gevormd uit de stof van het zonnestelsel in de een of andere van haar zeven graden en bewoond door leven van enig soort.

___
Het toepassen van Leringen:
AUM - 584 - Agni Yoga

Een leerling vroeg zijn Leraar:
"Vertelt u me eens, hoe moet ik de Leringen in het leven toepassen"?
De Leraar adviseerde hem:
"Om te beginnen moet je vriendelijker worden.
Beschouw het goede niet als een bovenaardse gave.
Laat het de fundering van je haardstede zijn; bouw daar je vuur op, en op zulk een ondergrond zal de vlam niet verzengend zijn".

Aldus vroegen de leerlingen, en de Leraar verbaasde zich erover, dat na al die Lessen de vraag 'hoe te beginnen' nog nodig was.
Niet verhalen, maar het leven zelf onthult deze gevallen van ontoereikendheid.
De leerling dient in zijn hart te voelen welke eigenschap hem het dichtste nabij is.
"Langs welke Paden U ook tot mij zult komen, ik zal U tegemoet komen".

***
Macht en het Hart (Bovenaards 4 - 911 - Agni Yoga)
Het Hart* kent de ware oorzaken van het verlagen van zichzelf.
(* Urusvati = Helena Roerich)
Absolute macht verlaagt de mens.

Despotische macht is een teken van extreme kleingeestigheid;
wie zulke macht zoekt, veroorzaakt zijn eigen ondergang.

Een yogi (leerling van het Licht) vermijdt autocratische macht en noemt zichzelf een dienaar van het Goede.

Hij ontleent dit besef aan zijn begrip van de Bovenaardse Wereld.
Een yogi heeft groot respect voor de Hiërarchie (van Licht).
Hij weet dat er veel Hiërarchieën boven hem staan.

Maar voor de gewone mens betekent het een moeilijke stap om tot begrip van de Hiërarchie te komen.

Mensen houden niet van wat zij als onderwerping zien. Zij menen dat ze zelf onbegrensde macht hebben, en in hun egoïsme laten ze alle gedachten aan de Oneindigheid varen.
Door te weigeren van de schoonheid van de Oneindigheid te leren houden, kunnen ze niet van de Hiërarchie houden, zich er niet van bewust dat zonder die liefde het pad van bereiken gemakkelijk verloren kan gaan.

Wie de Hiërarchie vreest, is ook bang voor de Bovenaardse Wereld - angst is een slechte gids. 

Geen enkele ingebeelde autocratische macht kan iemand voor angst behoeden.
Werkelijk, autocratische macht is een eeuwige angst-aandoening.
Maar een yogi wordt als Dienaar van het Goede, nadat hij zijn Leraar heeft leren kennen, sterker dan welke despotische tiran ook.

De Denker zei: "Vrienden, vóór jullie liggen de wondere treden van opstijging."


-----------------------------------------------------------------------------------

Over Helena P. Blavatsky (en haar studieboeken.)
(door Katherine A. Beechey)
H. P. Blavatsky (verder H.P.B.) stamde uit een geslacht van schrijvers. Haar moeder, Helène geboren de Fadéyev verwierf bekendheid als novelliste en had, onder het pseudoniem Zenaida R. reeds een dozijn boeken op haar naam staan toen zij in 1840 op de jeugdige leeftijd van 27 jaar overleed.


H.P.B.'s grootmoeder van moeders zijde, prinses Heléna Dolgoursky was befaamd wegens haar, voor een vrouw uit die tijd, buitengewone geleerdheid. Zij sprak vijf talen en stond in contact met beroemde buitenlandse geleerden, met wie zij correspondeerde over onderwerpen zoals botanie, mineralogie, e.d. Men zegt dat de vroegere Tzaristische bibliotheek van Sint Petersburg over een twintigtal werken van haar hand beschikte. Een oom van haar vaders zijde schreef boeken over technische onderwerpen en haar eigen zuster, madame Vera Jellihovsky schreef een boek, getiteld "Herinneringen" dat zij aan haar kinderen opdroeg.

H.P.B. ademde in deze sfeer toen zij op ongeveer elfjarige leeftijd bij haar grootouders kwam te wonen, eerst te Saratova en later te Tiflis in Zuid-Rusland. Haar grootvader, vorst André Fadéyev was Civiel Gouverneur van Astrakan en heerste over ca. 80.000 boeddhistische Kalmukken en H.P.B. vertelt dat zij "op zeer goede voet stond met de lamaïstische Kalmukken van Astrakan en goed bevriend was met hun hogepriester". Ook maakte zij verscheidene excursies met haar oom, ver over de grenzen van Mongolië, want hij bezat ondernemingen en landerijen in Siberië en zij zegt dat "zij alles wist van Lama's en Tibetanen" voor zij vijftien jaar oud was.

Omstreeks diezelfde tijd begon zij zich te interesseren in de vreemdsoortige bibliotheek, welke haar overgrootvader van moeders zijde, prins Paul Vasilyevitch Dolgourky bijeengebracht had en die haar fascineerde vanwege de vele honderden boeken over alchemie en magie, over de Hermetische wijsbegeerte, over hekserij en folklore en al de bijgelovigheden van het Russische landvolk.
Haar zuster Vera, over haar schrijvende in die dagen, zegt "alhoewel als meisje Helena, haar buien van kwajongensachtige baldadigheid had, was zij daartussenin even geconcentreerd in haar studies als welke geleerde maar zou kunnen zijn. Zij wilde onder geen beding haar boeken in de steek laten, waar zij zich dagen en nachten aaneen in verdiepte zolang deze bevlieging van studielust en weetgierigheid haar bezielde". H.P.B. zelf zegt in een brief die zij in 1885 aan haar vriend prins Dondoukoff Korsakoff vanuit India schreef: "Ik verslond alles met een brandende belangstelling voordat ik vijftien jaar was. Al de duivelskunsten uit de Middeleeuwen waren in mijn brein gevaren en spoedig hadden nòch Paracelsus, nòch Henri Kunrath, nòch Cornelius Agrippa von Nettesheim meer geheimen voor mij".

Een van de werken in deze zonderlinge bibliotheek, die sterk op haar verbeelding werkte was _”De Wijsheid van Salomo", een boek vol toverformules, bezweringen en magische invocaties. Zij experimenteerde met deze bezweringen en eens gelukte het haar om alle duiven uit hun duiventil onder hypnose te brengen....

In een harer brieven schrijft H.P.B. dat iets wat haar belangstelling wekte voor generaal Blavatsky, een familievriend die heel veel ouder was dan zij, was dat "terwijl alle jongelui de spot dreven met de magische bijgelovigheden hij daar wèl geloof aan hechtte. Hij had mij zò vaak verhalen opgehangen over de tovenaars van Erivan, over de mysterieuze wetenschappen van de Koerden en de Perzen, dat ik besloot hem te gebruiken als een sleutel om mijzelf toegang te verschaffen tot die wonderwereld". Hoewel zij zich met hem verloofde, lag het nooit in haar bedoeling hem te trouwen, maar haar familie drong er sterk op aan en het huwelijk werd gesloten toen zij nog geen zeventien jaar oud was. Maar zij liet haar echtgenoot direct in de steek en de twee volgende decennia reisde zij over grote afstanden, waarbij zij tenminste twee malen om de wereld reisde en aldoor bleef haar volle belangstelling bij occulte aangelegenheden en oefende zij zich in de praktijken ervan. Zij ging in de leer bij een Kopt in Egypte, bij de Druzen in de Libanon, bij de lama's in Tibet en zelfs experimenteerde zij met Voodoo riten in Centraal- en Zuid-Amerika, totdat daar een stokje voor werd gestoken door haar "goeroe”, die zij als kind in haar dromen en visioenen had leren kennen en voor de eerste maal in levende lijve had gezien in Londen tijdens de jubileum-feesten van koningin Victoria in 1851.

Het is daarom wel te begrijpen dat, toen H.P.B. in juli 1873 zich in New York vestigde en het jaar daarop met Kolonel Olcott in contact kwam en ook nog vóór de officiële stichtingsdatum van de Theosofische Vereniging, zij reeds was begonnen met het schrijven van Isis Ontsluierd en een aantal boeken had verzameld over spiritualisme, magie, occultisme, vrijmetselarij, enz. Kolonel Olcott vertelt ons dat haar bibliotheek in die dagen op zijn hoogst een honderdtal boeken telde. Hij noemt enkelen daarvan in het lste deel van zijn Oude dagboekbladen, nl.: Gnostics van King; Jennings Rosicrucians; Moors Hindu Pantheon; de boeken van Eliphas Lévi; Jacolliots werken in 12 banden in 't Frans; enkele boeken van prof. Max Müller; werken van Huxley, Tyndall, Herbert Spencer, Sir William Crookes en anderen. Hieraan voegt prof. A. Wilder, een New Yorks vriend van H.P.B., die haar hielp met de samenstelling van de Index op Isis en die in het mei-nummer 1908 van The Word een verslag gaf van hoe Isis Ontsluierd was geschreven, nog de volgende boeken toe: Bunsens Egypt en de Engelse vertaling van Ennemosers boeken: Magic en The History of the Supernatural.

Gedurende de paar weken in september 1875 dat H.P.B. bij haar vrienden, prof. Corson en diens echtgenote te Ithaca (Michigan, USA) verbleef, werkte zij voortdurend aan Isis en schreef gemiddeld 25 bladzijden per dag, zonder dat zij over één enkel boek beschikte waaruit zij had kunnen putten.
Maar H.P.B. beschikte over een vermogen dat haar een grote voorsprong gaf op gewone auteurs, nl. dat, wanneer zij een bepaald werk wilde raadplegen, het niet nodig was dat zij het fysiek voor zich had liggen. Zoals zij het in één harer brieven uitlegt: "Wanneer ik een aanhaling of een inlichting uit een of ander werk nodig heb, concentreer ik mijn aandacht en de astrale tegenhanger van het boek verschijnt voor mijn ogen en ik schrijf er uit over wat ik nodig heb".

Kolonel Olcott beschrijft in Oude dagboekbladen op levendige wijze hoe hij, gezeten aan de andere kant van de tafel, waaraan zij werkte, haar observeerde wanneer H.P.B. aan Isis werkte (hij corrigeerde haar Engels, dat toen nog tamelijk gebrekkig was) en zelfs toen hij eens zijn twijfel uitte over de juistheid van een aanhaling, zij het betreffende boek tijdelijk materialiseerde opdat hij zich persoonlijk van de juistheid van het citaat kon overtuigen. (Noot v.d. vert.: Betrekkelijk nog pas kort geleden, bij het publiceren van H.P.B.'s onuitgegeven geschriften en het verifiëren van een aanhaling - hetgeen met de grootste nauwgezetheid geschiedt scheen het dat H.P.B. een fout bij het overschrijven had gemaakt, omdat het - zeer zeldzame - exemplaar van het boek, dat in de bibliotheek van het Britse Museum aanwezig was, een andere lezing gaf. Dit exemplaar was echter een kopie. Toen even later het originele manuscript in de boekerij van het Vaticaan te Rome kon worden geraadpleegd, bleek de aanhaling van H.P.B. geheel juist te zijn).

Ook in Europa, waar H.P.B. De Geheime Leer schreef, had zij, volgens gravin Constance Wachtmeister, die gedurende vele jaren haar trouwe metgezellin was "alleen maar een klein aantal boeken ter beschikking". Dit wordt door de heer G. R. S. Mead bevestigd toen zij in Engeland was; "Ik kende elk boek dat in haar kleine bibliotheek stond en toch schreef zij dagelijks een groot aantal vellen vol, waarin tal van aanhalingen en verwijzingen stonden, die nagenoeg altijd volkomen correct waren".

Een groot aantal boeken van de New Yorkse bibliotheek die eens in het bezit waren van H. P. Blavatsky en Kolonel Olcott, zijn nu in wat wordt genoemd de HPB-bibliotheek van het archief van het Internationale Hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging te Adyar. Andere boeken zijn daar naderhand aan toegevoegd, zoals is op te merken uit de data van aanschaf die er in staan, want zij had de gewoonte om, tegelijk met haar handtekening ook de datum van aanschaf of verkrijging te schrijven op het schutblad der boeken. Alles bij elkaar zal deze bibliotheek tussen de drie à vierhonderd delen omvatten. 

Zij gaan over alle mogelijke onderwerpen, want al haar literaire vrienden schonken haar hun eigen boeken met persoonlijke opdrachten, sommige in gewoon proza maar vaak ook in dichtvorm. Maar voornamelijk specialiseerde zij zich in boeken over spiritualisme, occultisme en occulte kunsten, godsdiensten, speciaal de oudere en oudste, theosofie, magie, de Kabbala, vrijmetselarij en soortgelijke onderwerpen en zij had een zwak voor boeken over India en de oude Indiase filosofie. Hieronder bevond zich een historisch overzicht van India en daarin had zij alle plaatsen aangestreept waar zij zelf was geweest, terwijl zij de gegevens soms benutte voor de artikelen die zij voor Russische dagbladen schreef. Deze artikelen zijn later vertaald en in boekvorm uitgegeven, o.a. The caves and jungles af Hindustan, People of the Blue Mountains, Durbar in Lahore, e.a. Exemplaren van de oorspronkelijke Russische teksten van elk deze boeken zijn nu ook opgenomen in het archief te Adyar. Andere boeken over India zijn Monier Williams Indian Wisdom en Barths The religions of India. Er zijn ook enkele reisgidsen, o.a. van Simla en Benares en er is een Manual of colloquial Thibetan, waarin zij haar handtekening plaatste en daaronder "Darjeeling, 1882".

Zij had een kleine collectie naslagwerken, waaronder de Bijbel (in de Franse vertaling van Donay), het Nieuwe Testament en The English Book of Common Prayer, de Apocalypse, gebonden in enige delen, de complete werken van W. Shakespeare, Edwin Arnolds Light of Asia, waarvan zij een recensie schreef voor het eerste nummer van The Theosophist van oktober 1879, een bundel gedichten van Browning, een latijns woordenboek, een biografische dictionaire, getiteld Men and Women of our Time (1891) waarin een lange en zeer welwillende biografie over haarzelf is opgenomen en ook een boek met citaten, getiteld Many Thoughts from Many Minds, waarin dikke onderstrepingen staan bij woorden en gedachten zoals Waarheid, Natuur, Wijsheid, e.d.

Het valt dadelijk op wanneer een boek H.P.B.'s bijzondere belangstelling had, want dan onderstreepte zij verscheidene passages en vaak schreef zij haar eigen opmerkingen naast de tekst, hetzij in goedkeurende bewoordingen of anderszins en soms als een aanvulling. In een boekje over de Grote Piramiden waarin de schrijver beweert dat ze door Cheops zouden zijn gebouwd, schreef zij als kanttekening; "Cheops heeft ze helemaal niet gebouwd. Zij stonden er al eeuwen tevoren en hij heeft ze alleen ontwijd door er een andere bestemming aan te geven. In zijn tijd werden er al geen inwijdingen meer gecelebreerd". Soms zette zij er maar een doodenkel woord naast, zoals "Goed" of "Snert", e.d.

Het is uiteraard ondoenlijk om een volledige lijst te geven van alle boeken die nu in het archief te Adyar zijn, maar enkelen mogen wel speciaal worden genoemd. Er is bijv. het zeldzame manuscript van het nooit gepubliceerde 3de deel van J. Ralston Skinners Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures (de beide eerste delen werden in 1870 te Cincinnati gepubliceerd). H.P.B. geeft uit dat 3de deel verscheidene aanhalingen in De Geheime Leer. Totdat mr. C. Jinarajadasa te Benares in 1921 het manuscript ontdekte, was het een mysterie voor de Uitgevers. Mr. Jinarajadasa gaf in het augustus-nummer 1923 van The Theosophist een uitvoerige beschrijving van dit deel.

Er zijn nog meer zeldzame boeken, o.a. over de Kabbalah in het Latijn van het jaar 1684, franse boeken over de graaf de Cagliostro van het jaar 1786, Voltaire's Histoire Universelle abrégée in 2 delen van 1735, eindigende met de veldslag bij Crécy. (Noot v. d. vert.: Crécy is een stadje in het département van de Somme, dicht bij Abbéville. Het is bekend door een overwinning van de Engelsen, onder Edward III en de toenmalige prins van Wales op het franse leger onder koning Philip van Valois op de 26ste augustus 1346).

H.P.B. had de gewoonte om kleine boeken en brochures tot een aantal van gemiddeld een zestal samen te doen inbinden, zonder te letten op de aard der behandelde onderwerpen. Maar dan schreef zij onder haar handtekening op de front-pagina een lijst van de titels van de ingebonden deeltjes. Een dergelijke verzameling omvat bijv. de volgende boekjes: The masculine Cross of ancient Sex-worship; A Hindu gentleman's reflections on Swedenborg; een verhandeling over protoplasma door prof. Huxley; Ritualen van hogere maçonnieke graden en een leken-gebed. Een andere verzameling omvat een Russische novelle; een in het Engels vertaald oud-Indisch toneelstuk; een verhandeling in Marathi over de best-mogelijke regeringsvorm; een brief van een Rus aan de New York World over de strijd in het Oosten: Kruis of Halve Maan en een oproep in versvorm aan de Engelse natie om te hulp te komen in de honger-opstanden in India, gedateerd van 1876.

Afschriften van door HPB geschreven boeken maken eveneens deel uit van de boekerij in het archief en ook boeken over de geschiedenis van de Theosofische Vereniging, over H. P. Blavatsky-zèlf en over vooraanstaande figuren in de Theosofische Vereniging. In enkele boeken die H.P.B. haar vrienden schonk, schreef zij opdrachten, zoals bijv. in The Voice of the Silence: "Aan mijn lieve mrs. P. Sinnett, mijn oudste vriendin in Theosofie. H.P.B. - (tot in de dood). Londen, sept. 1889"; terwijl in een ander exemplaar van hetzelfde boek te lezen is: "Aan mijn oude en welbeminde vriend Charles Leadbeater van zijn broederlijk toegenegen H. P.Blavatsky". Ook haar eigen exemplaar is in het archief bewaard en daarin staan de beroemd geworden woorden: "H.P.B. aan H. P. Blavatsky zònder vriendelijke gevoelens".

Van al deze boeken bestaan lijsten met vermelding van de door H.P.B. gestelde aantekeningen en de opmerkingen die zij naast de teksten schreef, maar gebrek aan tijd en gelegenheid heeft tot nog toe belet dat er een grondige studie van is gemaakt, waardoor de occulte, theosofische, historische en literaire waarden aan het licht zouden zijn gebracht. Sommige boeken lijken niet zó belangrijk of ouderwets, van een wetenschappelijk standpunt beschouwd, maar ze zijn allen belangrijk omdat ze eens door madame Blavatsky werden gehanteerd, gelezen en bestudeerd en de meesten haar persoonlijke handtekening dragen.
***
----------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...